คณะนักวิจัยจาก University of Montreal พัฒนาวิธีการใหม่ขัดขวางการขนส่งยีนดื้อยาปฏิชีวนะ การศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนในวารสาร Scientific Reports

หนึ่งวิธีที่ยีนดื้อยาปฏิชีวนะกระจายในโรงพยาบาลและในสิ่งแวดล้อมได้คือ พลาสมิดที่มียีนนั้นอยู่ถูกขนส่งระหว่างแบคทีเรีย พลาสมิดเป็นชิ้นดีเอ็นเอพบในแบคทีเรียหรือยีสต์ ซึ่งมียีนที่มีประโยชน์กับแบคทีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยีนที่สร้างโปรตีนทำให้แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ

คณะนักวิจัยได้ค้นหาโมเลกุลเคมีขนาดเล็กซึ่งจับกับโปรตีน TraE ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำให้เกิดการขนส่งพลาสมิด การวิเคราะห์โดย X-ray crystallography แสดงบริเวณจับ (binding site) ที่แน่นอนของโมเลกุลเหล่านั้นบน TraE ด้วยมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริเวณจับทำให้คณะนักวิจัยสามารถออกแบบโมเลกุลที่จะจับได้ดีกว่า ซึ่งในที่สุดทำให้การขนส่งพลาสมิดที่มียีนดื้อยาปฏิชีวนะลดลง

Christian Baron หนึ่งในคณะนักวิจัย หวังว่าวิธีนี้สามารถทำให้ค้นพบตัวยับยั้ง (inhibitor) ของการขนส่งยีนดื้อยาปฏิชีวนะได้มากขึ้น ตัวยับยั้งที่มีประสิทธิภาพวันหนึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งการดื้อยา

ที่มา: University of Montreal (2017, November 22). Antibiotics resistance: Researchers succeed to block genes of resistance. ScienceDaily. Retrieved November 23, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171122093030.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป