หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British Library) พัฒนาคลังรวบรวมเสียงบันทึกต่างๆ เช่น สำเนียงท้องถิ่น ศิลปะ วรรณคดี และการแสดง ดนตรีคลาสสิก เพลงสากล ดนตรีพื้นบ้านเสียงสัตว์ เสียงธรรมชาติ รวมถึงเสียงพูดบอกเล่าเรื่องราวของผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือประวัติศาสตร์คำบอก (Oral History) รวมมากกว่า 90,000 รายการ จัดแบ่งตามประเภท และมีระบบสืบค้นทั้งแบบขั้นพื้นฐานและแบบขั้นสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงรายการเสียงที่ต้องการ รายการเสียงแต่ละรายการจะมีคำอธิบายประกอบ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เช่น Tag cloud การเพิ่มบันทึก (Note) และการแชร์รายการเสียงบันทึกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ British Library Sounds 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป