ลองสังเกตกันไหมครับว่าสมัยก่อนเกษตรกรโดยส่วนมากมักปลูกพืชอิงราคาขายที่สูงหรืออิงการปลูกต่อเนื่องกันมายาวนานในครอบครัวแล้วก็พบว่าสินค้าการเกษตรเมื่อเก็บเกี่ยวมักได้ราคาขายต่ำกว่าที่คาดการณ์มากอันเกิดจากผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการหรือการปลูกที่ยังขาดกลไกการแนะนำที่ดีจากข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐและอีกมากมายหลายเหตุผลที่พี่น้องเกษตรกรยังคงต้องพบเจอ ทำให้ความทุกข์ยากยังคงเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางของเกษตรกรไทยไปแล้ว (ทั้ง ๆ ที่เกษตรกรเราเองก็ไม่ได้อยากมีเพื่อนแบบนี้ซักเท่าไร) 

           แต่สำหรับเกษตรกรยุค 4.0 ไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับ ก่อนจะปลูกอะไรก็ตามแต่ วันนี้เรามีตัวช่วยเพื่อหาคำตอบว่า "ปลูกอะไรดีหนอเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ดีบนพื้่นที่ของเรา" ฟังไม่ผิดครับ หาคำตอบด้วยข้อมูลบนพื้นที่ของเราจริง ๆ  เช่นภาพด้านล่างนี้จะเป็นการใช้งานส่วนของโมเดลแนะนำพืชทดแทน Agri-Map Online ที่อิงข้อมูลบนแผนที่กันเลยครับ

       ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนทำได้ยากแต่ทำได้แล้วจาก โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ในความร่วมมือของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และอีกหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่สำคัญในทุกกระทรวงจะถูกบูรณาการเพื่อนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง  แล้วทำได้อย่างไร? คำตอบนั้นเกิดจากการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงการจัดการด้านอุปสงค์และอุปทานของสินค้าการเกษตรในแต่ละพื้นที่ บนพื้นฐานการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ BIG DATA รวมถึงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและวิเคราะห์โมเดลพืชทดแทนได้อีกด้วย ถ้าคุณเป็นเกษตรกรยุคใหม่หรือใส่ใจพัฒนาการเกษตร วันนี้อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมโครงการนี้กันที่เว็บไซต์  https://www.what2grow.in.th และสามารถทดลองใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างอิสระกันแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์และ Smart Device ต่างๆ  เห็นไหมครับเข้าถึงได้ง่ายหลายช่องทางและสะดวกมากทีเดียว หรือถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่า what2grow ตกลงช่วยเกษตรกรได้อย่างไร เราก็มีคลิปจาก what2grow มาให้รับชมกันสั้น ๆ ด้วยครับ ไปชมกันเลยอย่าลืมนะครับ เกษตรกรไทย ยุค 4.0 มีข้อมูลและระบบช่วยเหลือคุณอย่างบูรณาการแล้ววันนี้ ก่อนจะปลูกอะไร อย่าลืมใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์เพื่อให้การลงทุนของคุณคุ้มค่ามากกว่าที่เคยครับ หากคุณยังมีข้อสงสัยต่าง ๆ สามารถติดต่อทีมงานได้เลยครับ

ติดต่อทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2225, 2224

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป