การจัดการสารสนเทศการวิจัย (Research Information Management-RIM) คือการรวบรวม การจัดการ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเมทาดาทาเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัย ซึ่งสามารถช่วยเชื่อมโยง landscape การสื่อสารเชิงวิชาการที่ซับซ้อนของนักวิจัย รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัด ผลงานตีพิมพ์ ชุดข้อมูล ทุน โครงการ และรหัสประจำตัวของนักวิจัยเหล่านั้น ปัจจุบันห้องสมุดกำลังมีบทบาทสำคัญในการจัดการสารสนเทศการวิจัยในสถาบันต่างๆ ทั่วโลก

OCLC Research ตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการจัดการสารสนเทศการวิจัยต่อห้องสมุดวิจัย และกำลังดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของห้องสมุดและความต้องการของสถาบันในเรื่องการจัดการสารสนเทศการวิจัย โดย OCLC Research and euroCRIS (Current Research Information Systems) กำลังร่วมมือกันทำการสำรวจแนวทางการจัดการสารสนเทศการวิจัยในระดับนานาชาติ

เป้าหมายของการสำรวจเพื่อช่วยให้เข้าใจและรายงานสถานะของกิจกรรมการจัดการสารสนเทศการวิจัยทั่วโลก และเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ

  • ทำไมสถาบันจึงมีการนำ (กำลังพิจารณา) การจัดการสารสนเทศการวิจัยมาใช้
  • อะไรคือตัวขับเคลื่อนหลัก
  • สถาบันกำลังใช้ฟังก์ชั่นการทำงานของการจัดการสารสนเทศการวิจัยอย่างไร อะไรคือการใช้งานหลัก
  • ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอะไรคือบทบาทของห้องสมุด
  • อะไรคือกระบวนการและระบบซึ่งใช้งานอยู่ กระบวนการและระบบดังกล่าวทำงานร่วมกับระบบภายในและภายนอกอย่างไร อะไรคือขอบเขตของการทำงานร่วมกัน
  • อะไรคือความแตกต่างเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อน การใช้ และกระบวนการการจัดการสารสนเทศการวิจัยระหว่างระดับประเทศและระหว่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมายของการสำรวจนี้ คือ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรอื่นๆ ที่สนับสนุนการวิจัยและการจัดการวิจัย (1 หน่วยงาน : 1 แบบสำรวจ)

ตอบแบบสำรวจ คลิกที่นี่

ผลการสำรวจจะถูกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2018 ละข้อมูลการสำรวจจะถูกเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา (CC – BY)

ที่มา

OCLC Research. (2017, October 10). An increasing role for libraries in research information management [Web page]. Retrieved from http://www.oclc.org/research/themes/research-collections/rim.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป