สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT (Massachusetts Institute of Technology) กำลังแปลงเอกสารของ ดร. โนม ชอมสกี (Noam Chomsky) ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและจะเผยแพร่ออนไลน์ (Digitization) ดร. โนม ชอมสกี เป็นนักภาษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากการเสนอทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่ชื่อเรียกว่าไวยากรณ์ปริวรรตเพิ่มพูน (Transformative-Generative Grammar) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในงานชิ้นสำคัญที่สุดของวงการภาษาศาสตร์ ดร.ชอมสกี ยังเป็นนักปรัชญาและนักกิจกรรมทางการเมือง มีผลงานเขียนที่มีอิทธิพลอย่างมากจากการไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อมวลชน ลัทธิจักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจ อนาธิปไตย การเมืองสงครามเย็น และสงครามเวียดนาม ปัจจุบัน ดร.ชอมสกี เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และได้รับรางวัลศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนา (University of Arizona)

ปี ค.ศ. 2012 บรรณารักษ์ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เริ่มต้นศึกษาเอกสารของ ดร.ชอมสกี หลังจากที่หอจดหมายเหตุของสถาบันฯ (MIT Libraries Institute Archives) ได้รับเอกสารส่วนตัวของ ดร.ชอมสกี จำนวน 260 กล่อง ตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุของ ดร.ชอมสกี เช่น

  • บทความเรื่อง Systems of Syntactic Analysis ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานชิ้นสำคัญคือทฤษฎี Transformative-Generative Grammar
  •  บันทึกจากการบรรยายเรื่อง Manufacturing Consent ในปี ค.ศ. 1984 ที่มหาวิทยาลัยรัทเจอส์ (Rutgers University)
    เอกสารโครงร่างแนวคิดที่ภายหลังถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อเรื่อง The Political Economy of the Mass Media ในปี ค.ศ. 1988
  • จดหมายข่าวที่เผยแพร่โดย RESIST องค์กรต่อต้านสงครามที่ชอมสกีร่วมก่อตั้งในช่วงปี ค.ศ. 1967

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หวังที่จะดิจิไทซ์เอกสารของ ดร.ชอมสกี กว่าแสนรายการเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึง คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูตัวอย่าง unBoxing the Chomsky Archive

ที่มา
Jones, J. (2017, November 3). MIT is digitizing a huge archive of Noam Chomsky’s lectures, papers and other documents & will put them online [Web log post]. Retrieved from http://www.openculture.com/2017/11/mit-is-digitizing-a-huge-archive-of-noam-chomskys-lectures.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป