คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources – OER) สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สอนแต่ละคนสามารถปรับแต่งและปรับปรุงลักษณะของการเรียนการสอนและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของตนเองและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน OER ก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมสร้างและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้สามารถทำให้การเรียนรู้ได้ผลดียิ่งขึ้น แต่ OER เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ได้ ผู้สอนจำนวนมากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของ OER เช่น อาจเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาและดูแล OER อาจมีเนื้อหาที่ OER ไม่ครอบคลุม และอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ OER ได้อย่างเต็มที่ตามลักษณะวิธีการใช้ที่มีประสิทธิภาพ

Cengage (บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเนื้อหา เทคโนโลยี และบริการทางการศึกษา ซึ่งดำเนินงานในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก) เสนอแนะ 4 ขั้นตอนเพื่อเพิ่มมูลค่าของ OER

  1. จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน: หนึ่งในความท้าทายอันดับแรกของ OER คือ เนื้อหา การกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในการทำงานคือสิ่งสำคัญข้อหนึ่งสำหรับ OER นอกเหนือจากคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหา 
  2. สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์: การรวบรวมเนื้อหาที่ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถสามารถปรับแต่งลักษณะของการเรียนการสอนและการเรียนรู้ได้ตามที่ผู้สอนต้องการคือประเด็นสำคัญสำหรับ OER ขณะเดียวกัน OER ควรถูกเสริมด้วยเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์
  3. ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนผู้สอนและสถาบัน: การช่วยเหลือและการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ผู้สอนต้องการการช่วยเหลือและการสนับสนุนของทีมที่เน้นเรื่องการประยุกต์ใช้และการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับ OER เช่นเดียวกัน
  4. เน้นการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสอน: เนื้อหาและเทคโนโลยีคือซึ่งสำคัญ แต่ความสามารถในการพิจารณาประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งกระบวนการเพื่อให้ OER มีศักยภาพมากที่สุดก็เป็นสิ่งสำคัญ นักออกแบบการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและหัวข้อเรื่อง และผู้เขียนมองไปไกลกว่าแค่สื่อตามหลักสูตรและสามารถออกแบบโซลูชั่นที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

เนื้อหาที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่ง เนื้อหาที่ดีควรให้อิสระและความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้ เนื้อหาที่ดีควรให้อำนาจแก่ผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน พร้อมประหยัดเงิน นั่นคือเหตุผลที่ Cengage เปิดตัว OpenNow ซึ่งเป็น digital content platform ใหม่ที่ใช้งานง่ายและใช้ OER ได้อย่างง่ายดาย ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนต่อหลักสูตรเริ่มต้นที่เพียง 25 เหรียญสหรัฐ เป้าหมายของ OpenNow คือการทำให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีราคาไม่แพงสำหรับผู้เรียน แต่ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมในเนื้อหาต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้อความฉบับเต็ม แบบประเมิน คำถาม หรือ OER ที่ถูกปรับแต่ง เพื่อให้ชัดเจนขึ้น ถูกต้อง หรือเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ผลงานทั้งหมดที่ให้บริการใน OpenNow อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC) ชนิดอ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY) ซึ่งหมายความว่าครูผู้สอนและสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำทรัพยากรทางการศึกษาใน OpenNow ไปใช้ซ้ำและดัดแปลงแก้ไขตามที่ต้องการ แต่ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง Cengage เปิดตัว OpenNow ระบบเพื่อช่วยให้การเข้าถึงและใช้งาน OER เป็นเรื่องง่าย

ที่มา:
Costantini, C. (2017, November 1). OER can lower the cost of higher ed-but only if 4 steps are taken [Web log post]. Retrieved from https://www.ecampusnews.com/campus-administration/oer-lower-cost-higher-ed/?all

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป