งานวิจัยของ Rockefeller University และ Icahn School of Medicine at Mt. Sinai ซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Nature ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ค้นพบว่าแบคทีเรียในทางเดินอาหารและเซลล์คน ถึงแม้แตกต่างในหลายด้าน สื่อสารด้วยภาษาทางเคมีที่เหมือนกัน บนพื้นฐานของโมเลกุลที่เรียกว่า ligands โดยอาศัยข้อมูลนี้นักวิจัยได้พัฒนาวิธีการเพื่อตัดต่อยีนของแบคทีเรียเพื่อให้ผลิตโมเลกุลซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติโดยไปเปลี่ยนขบวนการเผาผลาญในคน เมื่อทดสอบระบบนี้กับหนู การนำเสนอของแบคทีเรียในทางเดินอาหารที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดและการเปลี่ยนแปลงของขบวนการเผาผลาญในหนู

นักวิจัยได้ตัดต่อยีนของแบคทีเรียในทางเดินอาหารให้ผลิต ligands จำเพาะ ที่มีชื่อว่า N-acyl amides ซึ่งจับกับตัวรับ (receptor) ที่จำเพาะของคน ได้แก่ GPR 119 ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเกี่ยวข้องกับการควบคุมกูลโคสและความอยากอาหาร และก่อนหน้านี้เป็นเป้าหมายสำหรับการรักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วน Louis Cohen หนึ่งในนักวิจัย กล่าวว่า ligands ของแบคทีเรียที่พวกเขาสร้างขึ้นมีโครงสร้างเกือบจะเหมือนกับ ligands ของคน

ที่มา: Rockefeller University (2017, August 30). Gut bacteria that 'talk' to human cells may lead to new treatments. ScienceDaily. Retrieved October 31, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170830141248.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป