งานวิจัยของ University of California - Davis ซึ่งเผยแพร่ในฉบับเดือนกันยายนของวารสาร Cell Metabolism ค้นพบว่าอาหารที่มีไขมันสูงไม่เพียงทำให้อายุยืนขึ้นแต่ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

โดยได้ทำการศึกษาในหนู แล้วพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยอายุขัย 13% เมื่อได้รับอาหารที่มีไขมันสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคนจะเป็น 7 ถึง 10 ปี แต่สิ่งน่าสนใจเหมือนกันคือหนูเหล่านั้นยังคงรักษาคุณภาพของสุขภาพในช่วงต่อมาของชีวิต

การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าอาหารที่มีไขมันสูงมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและสุขภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนสำหรับความเป็นไปได้ของอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับความชรา

มีอีกหนึ่งงานวิจัยของ the Buck Institute ที่เผยแพร่ในฉบับเดียวกันของวารสาร Cell Metabolism ให้ผลไปในทางเดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้

ที่มา: Univerity of California - Davis (2017, September 5). Eat fat, live longer?. ScienceDaily. Retrieved October 12, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170905145551.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป