สรุปการบรรยายหัวข้อ นาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ โดย ดร.อุดม อัศวาภิรมย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้  

งานของหน่วย เช่น 1. การตรวจเบาหวานโดยวัดน้ำตาลที่ไม่อยู่ในเม็ดเลือดแดง วัดน้ำตาลที่เกาะติดกับโปรตีน สามารถตรวจวัดได้ทันทีไม่ต้องอดอาหาร พัฒนาเป็นเครื่องแบบพกพา 2. การตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยใช้สารคัดหลั่ง เช่น เลือด พัฒนา biomarker ที่มีความจำเพาะกับเซลล์มะเร็ง 3. การนำส่งยาเพื่อรักษามะเร็งปากมดลูก 4. แผ่นแปะส่งยา บนผิวของแผ่นแปะจะมี microneedle ที่บรรจุยาเพื่อส่งยาผ่านผิวหนัง 5. สารสกัดจากกาวไหม มีฤทธิ์ป้องกันแสง UV ให้ความชุ่มชื้น antioxidant ป้องกันรอยเหี่ยวย่น ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีม capsule เซรั่ม 6. สารสกัดจากมะขามป้อม มีฤทธิ์ทำให้ขาวลดเม็ดสี พัฒนาเป็น capsule เครื่องสำอาง เช่น ครีมทาหน้าขาว 7. แป้งศรีจันทร์ 8. เซรั่มบำรุงเส้นผม 9. เจลทาแผลเป็น 10. ชุดตรวจโรคแตง

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/                   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป