สรุปการบรรยายหัวข้อ Partii ระบบแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความอัตโนมัติ โดย ดร.วาทยา ชุณห์วิจิตรา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

Partii หรือระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ทำหน้าที่แปลงเสียงพูดเป็นภาษาไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทบรรยายใต้ภาพ ถอดความการประชุม ปัจจุบัน Partii มีลักษณะการทำงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. client server ซึ่งการประมวลผลทั้งหมดอยู่บน server 2. embedded ตัวประมวลจะอยู่บนอุปกรณ์นั้นเลยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน ความสามารถการทำงานของทั้งสองแบบจะต่างกันคือแบบที่ 1 รองรับการทำงานที่ไม่ระบุผู้พูด รองรับคำศัพท์ภาษาไทยได้เกือบทั้งหมด ความถูกต้องอยู่ที่ 80% ความเร็วอยู่ที่ 1.5 นาที แบบที่ 2 รองรับการทำงานที่ไม่ระบุผู้พูดเช่นกัน รองรับคำศัพท์น้อยกว่าที่ 1000 คำ ความถูกต้องที่ 80 % ความเร็วอยู่ที่ 1.2 นาที ได้นำ Partii ไปประเมินผลข้อมูลจากรัฐสภา และข้อมูลที่มีการประชุม ปรากฏว่า Partii ทำงานได้ถูกต้องมากกว่ากับข้อมูลจากรัฐสภา ตอนนี้ทีมวิจัยกำลังหาทางแก้ปัญหาตรงจุดนี้อยู่ ข้อจำกัดการทำงานของ Partii คือภาษาถิ่น การพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ คำสแลง สภาพแวดล้อมที่ดัง

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/                  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป