สรุปการบรรยายหัวข้อ FAARMis ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา โดย คุณวัชรากร หนูทอง หน่วยวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

ทางหน่วยพัฒนาเครื่องมือให้ผู้ใช้คือเกษตรตำบลออกไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร วาดแปลงกิจกรรม และปรับปรุงทะเบียน เรียกว่า FAARMis โดยการออกแบบ mobile application ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรตำบลสามารถใช้ในการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียน โดยผ่านบัตรประชาชน smart card ทางหน่วยออกแบบให้ตัว application เชื่อมโยงกับบัตรประชาชน เมื่อรู้ว่าเป็นใครแล้วเขาอยู่ทำกิจกรรมอะไรบนที่ดินนั้นซึ่งที่ดินนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องกับกรมที่ดินโดยไปดึงโฉนดที่ดินมาให้ดูซึ่งจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรกันกี่ไร่กันแน่ นอกจากนี้ตัว application ยังเชื่อมโยงกับฐานทะเบียนราษฎร เมื่อไรเกษตรกรเสียชีวิตระบบก็จะมีการ delete ข้อมูลเกษตรกรออกไปทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ เพื่อจะให้เครื่องมือนี้ทำงานได้มีระบบเครือข่ายอยู่ 20 กว่าตัวในการที่จะดึงข้อมูลจากกรมทั้งหมดในฐานข้อมูลทั้งหมดเข้ามาร่วมกันโดยใช้ระบบ  farmlink ทุกๆ เที่ยงคืนจะมีการดึงข้อมูลมาร่วมกันเพื่อสร้างฐานกลางแล้วมีการ crosscheck ระหว่างกรมกอง ซึ่งทางหน่วยกำลังปฏิวัติรูปแบบการขึ้นทะเบียนสมัยก่อนใช้กระดาษในการลงพื้นที่แล้วกลับมากรอกระบบออนไลน์ ซึ่งประเด็นคือการอ่านลายมือคนอื่น ซึ่งลายมือเราเองยังอ่านยาก นอกจากนี้เอกสารจะสูญหายอยู่เรื่อย ประเด็นคือคนไม่ได้รับการเหยียวยา และกรอกซ้ำซ้อน ใช้เวลามากในการตรวจสอบ ทำให้เกษตรกรเสียโอกาส ทางหน่วยได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ ให้เกษตรตำบลในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้รู้วิธีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิธีการใหม่ๆ ที่ทางหน่วยออกแบบไว้ให้

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป