สรุปการบรรยายหัวข้อ ชุดตรวจช่วยชาติ โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

งานที่หน่วยวิจัยทำ คือการสร้างชุดตรวจเพื่อไปตรวจ vibrio ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร สิ่งที่ต้องทำคือ ไปดูว่าในเชื้อนี้มีดีเอ็นเอตรงไหนมีเฉพาะใน vibrio แต่ไม่มีในเชื้ออื่น แล้ว design ดีเอ็นเอนั้นออกมาเป็น probe แล้วใช้เทคนิค LAMP ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร ถ้า probe specific กับ vibrio และอาหารของเราปนเปื้อนกับ vibrio มันจะสามารถปั้มดีเอ็นเอมากขึ้น ถ้าในอาหารของเราไม่มี vibrio ปนเปื้อน probe ที่ specific กับ vibrio ก็ไม่สามารถไปจับได้ และไม่ว่าเครื่องถ่ายเอกสารจะดีอย่างไรก็ไม่สามารถจะเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอได้ การดูว่ามีและไม่มีดีเอ็นเอดูด้วยตาเปล่ายากมาก เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไงให้เราสามารถอ่านดีเอ็นเอออกมาในรูปของไฟฟ้าหรือดิจิทัลหรือตัวเลข ทางหน่วยวิจัยได้รับความร่วมมือจาก nectec สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเอาขั้วกราฟีนมาเป็นตัวอิเล็กโทรด แล้วก็ report signal นั้นขึ้นมา ให้เราสามารถไม่ต้องไปนั่งเพ่งว่าดีเอ็นเอมันเกิดขึ้นหรือยัง แต่สามารถอ่านออกมาเป็นตัวเลขได้ ชุดตรวจนี้ผู้ใช้สามารถจะเอาไปใช้งานอย่างจริง อีกตัวอย่างงานที่ทำคือการสร้างชุดตรวจที่ตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารได้ทีละหลายๆ เชื้อ ตรวจง่าย สะดวกและราคาถูก ทำเป็นไมโครอะเรย์ strip งานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้ง nectec และ mtec งานนี้เพิ่งเดินมาถึงการสร้างเทคโนโลยีฐาน ตอนนี้จะมาประกอบเป็น set และทางหน่วยก็หวังไว้ว่าอีกปีหรือสองปีคงจะได้เห็น  strip อะเรย์ในเร็ววัน นอกจากนี้งานที่ทางหน่วยทำพยายามตอบโจทย์หลายๆ อย่าง ยกตัวอย่างเช่น ชุดตรวจที่สามารถตรวจเชื้อก่อโรคในเมล็ดพันธุ์ได้หลายๆ เชื้อพร้อมๆ กัน ชุดตรวจโดยใช้เทคโนโลยี LAMP เพื่อตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้ง ในปลานิล ในปลาทับทิม ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ ชุดตรวจที่ตรวจไม่ว่าจะเป็น alphatoxin ทางหน่วยหวังว่าทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดผู้บริโภคที่มีสุขภาพดีมีความสุข สุดท้ายสิ่งที่ทางหน่วยต้องการทำคือต้องการทำชุดตรวจที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรหรืออาหาร ถ้าเรามีอาหารที่มีคุณภาพ ที่ปลอดเชื้อที่มีสุขลักษณะที่ดี อุตสาหกรรมอาหารของเราจะเจริญรุ่งเรือง นอกจากนั้นแล้วทางหน่วยจะเอาเทคโนโลยีต่างๆ ไปตอบโจทย์ของการแพทย์ เพราะหลายๆ ครั้งชุดตรวจที่ซื้อมาจากต่างประเทศไม่ได้ตอบโจทย์คนไทย ทั้งหมดนี้ทางหน่วยหวังไว้ว่าชุดตรวจจะไปช่วยชาติให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป