หนึ่งในผลงานวิจัยพัฒนาที่ใช้มาตลอด ก็คือ LEXiTRON พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค (NECTEC)

พจานุกรมเล็กซิตรอน มีให้เลือกใช้งานทั้งรุ่นออนไลน์ และโปรแกรมให้ดาวน์โหลดฟรี ยังไงก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับ นอกจากนี้เว็บไซต์เล็กซิตรอน ยังมีระบบสมาชิกให้เข้าไปแนะนำคำศัพท์ เล่นเกมได้ด้วย

LEXiTRON

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป