สวทช. ได้นำผลงานวิจัยพัฒนาหลายๆ ชิ้นที่วิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติทุกศูนย์มาเผยแพร่ในรูปแบบ Infographics ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

 1. เมื่อข้าวคือหัวใจ… สวทช. ช่วยอะไรได้บ้าง?
 2. เมื่อข้าวคือหัวใจ สวทช.ช่วยอะไรได้บ้าง?
 3. เมื่อข้าวคือหัวใจ… สวทช. ช่วยอะไรบ้างระหว่างปลูก?
 4. สวทช. พัฒนา “อีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม”
 5. สวทช. ใช้จุลินทรีย์ดีๆ เพื่อประโยชน์รอบด้าน
 6. สวทช. พัฒนานวัตกรรมเพิ่มกำไรยาง
 7. เดินทางสะดวกและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี สวทช.
 8. สวทช. กับเทคโนโลยีป้องกันภัยในหน้าฝน
 9. โอ๊ยปวดฟัน สวทช. ช่วยที
 10. เมื่อคุณป่วย สวทช. ช่วยอะไร
 11. สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ
 12. ไม่จริง ข้าวโพดจีเอ็ม ทำให้หนูเป็นมะเร็ง
 13. อยู่ร่วมกันได้! "พืชจีเอ็ม" กับ "พืชทั่วไป"
 14. สวทช. กับงานวิจัย ต้านภัยมาลาเรีย
 15. รู้ไว้ใช่ว่า ฟ้าผ่าเกิดจากอะไร
 16. อยู่ที่ไหน หลบยังไงไม่ให้โดนฟ้าผ่า
 17. รู้หลบเป็นปีก รู้หลักฟ้าผ่ากับกฎ 30/30

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป