ในงาน INTERMACH 2017 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและสินค้าไบเทค บางนา - ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเรื่อง “Smart IT for Smart Industry” แก่ผู้ประกอบการที่สนใจการพัฒนาระบบไอทีเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจกว่า 50 คน

โดยกิจกรรมสัมมนาเริ่มต้นด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การใช้ซอฟต์แวร์ด้าน PLC, Sensor, SCADA, Microcontroller ที่ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อรองรับกับยุค Industry 4.0” โดย ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง “วิธีบริหารโครงการอุตสาหกรรมด้วย Delta Project Management” โดย คุณทีปกร ศิริวรรณ Senior Director บริษัท นิรมิตกรุ๊ป จำกัด

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามในประเด็นที่ต้องการพัฒนาและแก้ไขในการดำเนินธุรกิจ พร้อมนี้ ซอฟต์แวร์พาร์ค พาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ร่วมออกบูธนำเสนอซอฟต์แวร์ ในงาน INTERMACH 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560 ที่ไบเทค บางนา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป