27 เมษายน 2560: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ EECi, บัญชีนวัตกรรม ผลงานเยาวชน NSC และต่อกล้าให้เติบใหญ่ มิวอาย และ และ DEN-STEP เป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกชนิดแรกที่ตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่พร้อมกับการแยกชนิด พร้อมคัดผลงานวิจัยด้านอาหารเสิร์ฟข้าวหอมชลสิทธิ์ กุ้งกุลาดำโอเมก้า 3 และมะเขือเทศสมูทตี้ มะคาเดเมีย และเบเกอรีจากฟลาวแป้งมันสำปะหลัง นำเสนอนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3 โดยมี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายให้ไปปฏิบัติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. นำเสนอผลงานวิจัยได้แก่ โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EECI ) คือโครงการยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ หรือเป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation City) เป็นต้นแบบของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์รวม ที่เน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

บัญชีนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมด้านการแพทย์ (บจ.ออโธพีเซีย) เช่น ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยืดได้, พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ (บจ.ทาโคเทค), วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล (บจ.คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด), ชุดแหวนกันซึม ปกค. 25 ขนาด 155 มม. เอ็ม 198 (บจ.อาร์มี่ซัพพลาย จำกัด)  พร้อมผลงานเยาวชน NSC และต่อกล้าให้เติบใหญ่ ได้แก่ Perfect KINOKO เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น ทอ-ไอ-ยอ-ไท พร้อมผลงานรับรางวัลจาก Geneva

ได้แก่ มิวอาย คือ เลนส์พอลิเมอร์กำลังขยายสูงพัฒนาเพิ่มเติมจากรุ่น S ใช้ติดกับกล้องของสมาร์ทโฟนและมีแท่นวางตัวอย่างที่ออกแบบพิเศษให้หมุนปรับได้ 3 แกน เป็นนวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับทุกคน เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด (SPR Imager with a multichannel fluidic delivery system) และ DEN-STEP เป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกชนิดแรกที่ตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่พร้อมกับการแยกชนิด หรือซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้ทันที เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้นำผลงานวิจัยด้านอาหารมาจัดตรียมอาหารไว้สำหรับเสิร์ฟด้วยเมนูอาหารจากผลงานวิจัยของ  สวทช. เช่น ข้าวหอมชลสิทธิ์ ที่พัฒนาสายพันธุ์จากการผสมระหว่างข้าวทนน้ำท่วม IR57514 และข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 จนได้ข้าวที่มีผลผลิตสูงเมื่อนำมาหุงมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน พร้อมด้วยกุ้งกุลาดำโอเมก้า 3 ผัดพริกเกลือกับผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งกุ้งกุลาดำโอเมก้า 3 นี้ เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต และพังงา ผลงานวิจัยและพัฒนาโดย สวทช. ที่พัฒนาให้เป็นกุ้งกุลาดำโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นต่อมนุษย์ทั้งในแง่ของการพัฒนาเซลล์ประสาทและสมอง รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ และเป็นสินค้าในระดับพรีเมี่ยมของคนรักสุขภาพ และสมูทตี้จากมะเขือเทศพันธุ์ดี ผลงานวิจัยของ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้พัฒนาสายพันธุ์ทั้ง 4 สี คือ แดง เหลือง ส้ม น้ำตาลม่วง ปลอดภัยต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย เสิร์ฟพร้อมเบเกอรีที่ผลิตจากฟลาวแป้งมันสำปะหลังที่ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตจนได้ฟลาวแป้งไซยาไนด์ต่ำปลอดภัยต่อสุขภาพที่สำคัญลดการใช้แป้งสาลีในการทำเบอเกอรีต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชน อ.นาแห้ว จ.เลย คือ  มะคาเดเมียอบเกลือ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดย สวทช. ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลด้วยการนำ วทน. มาพัฒนาประเทศเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง นำประเทศสู่ Thailand 4.0


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป