ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช เข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของนักวิจัย สวทช.ดังนั้น จึงรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทยรุ่นที่ 4 ปี 2560

รายละเอียดโครงการ |  ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป