1 กุมภาพันธ์ 2560 :- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร สวทช. และคณะผู้บริหารในเครือเวทโปรดักส์ ร่วมเปิดศูนย์ “เวทโปรดักส์ รีเซิร์ซ แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์” อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาระหว่างเวทโปรดักส์ กับ สวทช. และนาโนเทค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี เพื่อเดินหน้างานวิจัยด้านเวชภัณฑ์สัตว์เต็มสูบ ประเดิมต่อยอดงานวิจัยนาโนเทค ‘เทคโนโลยีระบบการนำส่งมาใช้ในกลุ่มยาปฏิชีวนะ’ มุ่งลดการดื้อยาในมนุษย์ ตั้งเป้าปีแรกเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 15% ในธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ สังคม และประชาชน เพื่อต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการทำวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และอื่นๆ เช่น ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ นอกจากนี้ส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ยังส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน ในการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน และก้าวทันกระแสของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษาและวิจัย กับภาคการผลิต รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตด้วยกันเอง ทั้งนี้ ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และแก้ไขจุดอ่อนที่เป็นอยู่

 

alt  alt

“สำหรับการร่วมงานกับเครือเวทโปรดักส์ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ สวทช. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย พัฒนา วิเคราะห์และทดสอบ บุคลากร เพื่อส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปศุสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ อาหารเสริมและโรงพยาบาลสัตว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของนโยบายในส่วนของคลัสเตอร์อาหาร อันจะนำไปสู่การสร้างและผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะสามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว 

alt  alt

นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการบริหารในเครือเวทโปรดักส์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความสนใจปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ด้วยปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ทำการร่วมวิจัยพัฒนากับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยการใช้เทคโนโลยีระบบการนำส่งมาใช้ในกลุ่มยาปฏิชีวนะของบริษัท เพื่อพัฒนารูปแบบ เพิ่มการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพในสัตว์ และลดปริมาณการใช้ยา งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่สำคัญมากที่จะช่วยลดการสูญเสียจากภาวะการดื้อยาในคน เหตุนี้บริษัทฯ จึงตัดสินใจทุ่มงบกว่า 40 ล้านบาท เพื่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในนาม Vet Products Research and Innovation Center (VRI) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ปทุมธานี การตัดสินใจเลือกตั้ง R&D Center ที่นี่เพราะประเด็นแรก ต้องการให้ทีมวิจัยของบริษัทฯ ได้ทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยของ สวทช. ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างมาก ประเด็นที่สอง คือ อวท. มีอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยออกแบบมาเพื่อทำวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะ มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานวิจัยที่ครบครัน ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ไปได้มาก ประเด็นสุดท้าย คือ เรามีเพื่อนบ้านอีกกว่า 70 บริษัท ที่เข้ามาตั้งศูนย์วิจัยในนี้ ซึ่งมีหลายบริษัทที่น่าสนใจและคิดว่าในอนาคตน่าจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน

alt  alt

“สำหรับแผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต ทางศูนย์วิจัย VRI กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยร่วมกับไบโอเทค สวทช. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยลดภาวะการดื้อยาในคนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน และไม่ใช่แต่การทำงานวิจัยกับทาง สวทช. เท่านั้น ศูนย์วิจัย VRI ยังมีการร่วมมือกับ สถาบันศึกษาชั้นนำต่างๆ เพื่อผลักดันการวิจัยและนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ภายใต้งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำนั้น ทางศูนย์วิจัย VRI ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของธุรกิจทางด้านเวชภัณฑ์สัตว์ปีนี้อยู่ที่ประมาณ 15% ของส่วนแบ่งทางการตลาด โดยปัจจุบันส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทางด้านธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ มีมูลค่าอยู่ที่ 33,000 ล้านบาท” นายสัตวแพทย์ธานินทร์ กล่าว

alt  alt

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครือเวทโปรดักส์ เป็นกลุ่มบริษัทที่มียอดขายในระดับท็อป 3 ของเมืองไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตร ปศุสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ อาหารเสริมและโรงพยาบาลสัตว์ เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 15 บริษัทกระจายอยู่ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นฐานการผลิตด้วยมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001:2015, GMP จากกรมปศุสัตว์ GMP PICS จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ และมุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยมาตรฐาน FAMI-QS และ ISO17025 เพื่อป้อนสินค้าให้กับบริษัทในเครือ ซึ่งมียอดขายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน” ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริ่มต้นจากความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันกระแสของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น ดังนั้นภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ นอกจากพื้นที่เช่าคุณภาพสูงและสิ่งอำนวยความสะดวก ยังมีบริการการที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีที่ครบวงจร ข้อมูลเพิ่มเติม www.sciencepark.or.th

Vet Products Group invests over 40 million baht to set upR & D Center at Thailand Science Park to cooperate with NSTDA in expectations of having further interesting research and increasing market sharing of the animal health business by 15%.

 

On February 1st, Dr. Narong Sirilertworakul, President of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), along with Dr.Janekrishna Kanatharana, Director of the Thailand Science Park (TSP) and Vice President, NSTDA and executives from Vet Products Group company attended the opening ceremony of Vet Products Research and Innovation Center Co.Ltd., and signed a memorandum of understanding on cooperation with NSTDA and NANOTEC at the Thailand Science Park in Pathum Thani in part of animal health and pharmaceuticals research and development and working more on Nano Technology, especially for “Nano Delivery System” in order to use this technology in antibiotics in order to reduce resistance in human with an expectation of sharing animal pharmaceutical of 15% in first year.

Dr. Narong Sirilertworakul, President of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) said that NSTDA emphasizes on research & development and innovation to offer the benefits to private sectors social and people, and goes further on implication for commercial scale in industries. In addition, these endeavors could support companies to conduct research, and may advise in the areas of analysis, testing, and others that ready to service. Moreover, Thailand Science Park can also serves and support private sectors to compete with others and follow the trends that changing all the times including assist system of innovation for Thailand, especially for the connections among academics, research and industry part, even between industrial parts. All these supports would make infrastructure of the country more prepared and less weak points from now on. 

The cooperation with Vet Products Group is a good opportunity of NSTDA to join research & development, analysis & test and experts to promote and to continue on technology in the areas of agriculture, livestock production, animal pharmaceutical, additive, animal hospital and others that would be related to have more efficient and benefits. This cooperation would be a good chance for sharing experiences and technical knowledges, which is one of the target on “Food Cluster” that will bring us to creativity and beneficial research that practical in industry and consumers, and it is the force that drive economy of country in to “Thailand 4.0” and level up the capacity of Thailand to compete with other countries that could lead people to have more incomes, Dr. Narong said.

Dr. Tanin Sheewapalaboon (D.V.M.), Managing Director of Vet Products Group said the company is interesting in the issue of antibiotic resistance in human, which could be the result from using antibiotic in animal production business. Therefore, the company makes the decision to have cooperative research with National Nanotechnology Center (NANOTEC) of NSTDA by using “Nano Delivery System” to study antibiotic products of the company. We have the targets of products development, increasing absorption in animal and reducing medication. This research will be very interesting, especially in term of reducing antibiotic resistance in human. With that, the company made the decision to invest over 40 million baht to set up R&D center in the name of “Vet Products Research and Innovation Center (VRI)” at Thailand Science Park, Pathum Thani. Vet Products Group has a plan to set up VRI at Thailand Science Park by 3 reasons. First of all, he wants to have research team of the company working closely with NSTDA experts that they are professional in many scientific areas. Secondly, Thailand Science Park has the building called Innovation Cluster II (INC 2), which is the facility that was designed for the purpose of research, particularly. This building has perfect infrastructure with excellent system and management that is convenient for all kinds of research, and the company could have the benefit of these in term of reducing cost of investment. Thirdly, we have 70 companies as our good friends in the area of this facility, which we could work together to create many interesting projects in the future.

In the future, VRI has the plan to work on R&D with National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) of NSTDA to develop product as an alternatives to replace antibiotics in animal feed, which could reduce antibiotics resistance problem in human. Furthermore, VRI is also working with government institutes and universities to support research and technology with an expectation to implement in commercial scale. By research and development and cooperatives projects with leading institutes, VRI has the target of pharmaceutical and animal health business growth at 15% from market sharing of 33,000 million baht in both Thailand and other countries, Dr. Tanin said.  

 

Additions;

Vet Products Group is a group of companies with sales in the top three of Thailand's Animal health business, which was established since 1995. Currently, we have 15 companies in Thailand and other countries. We have Animal Supplement and Pharmaceutical Co. Ltd. as the production base to produce products with international standards: ISO9001:2015, GMP/ HACCP; from Department of Livestock and GMP PICS; from Thai Food and Drug Administration (Thai FDA). We are so proud of our commitment to continuously improve our products quality according to FAMI-QS and ISO/EC 17025 standards to supply quality products to other companies within the group, which we have market size of more than 2,000 million baht per year.

Thailand Science Park is “research community service for private sectors” that is integrated and largest in Thailand that is operated by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Science and Technology. The concept of Thailand Science Park came from creating infrastructure of basic science and technology in order to promote and support private sectors to have capability to compete and to follow global trend that is happening, and support the system of innovation of Thailand, especially for the connections among government, academics and private sectors. Therefore. Thailand Science Park has been developed with the missions of supporting to create innovation, promote research & development in private sectors, and set up the basic structure of science and technology that support the system of innovation of Thailand. We offer perfect and convenient areas for rent including services that could serve all requirements of integrated technology business. 

Contact us at www.sciencepark.or.th 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป