โครงการอัพไซคลิ่ง : สร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ (Upcycling : Value Creation with Design) ดำเนินการโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ จากการผลิตโดยโรงงาน SME ไทย

alt

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP และหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม สร้างขยะมหาศาล การขายเศษวัสดุให้ซาเล้งหรือขายทิ้งในราคาต่ำ ไม่ใช่คำตอบที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้ แนวคิด “การจัดการเศษวัสดุสู่การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จึงเป็นคำตอบ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเศษวัสดุที่เหลือทิ้งในโรงงานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สวยงาม แปลกตา สร้างสรรค์ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สู่ตลาดอีโค่ ซึ่งนับเป็นแนวทางที่สำคัญและกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ในปัจจุบัน กว่า 8 ปีแล้วที่ ITAP สวทช. ได้สร้างคุณค่าให้กับเศษวัสดุ จนล่าสุดโครงการอัพไซคลิ่ง : สร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้บริษัทที่ร่วมโครงการกว่า 40 บริษัท มีชิ้นงานที่น่าสนใจและขายในท้องตลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้หรือลูกบันไดจากเศษไม้ ห้องอบซาว์น่าที่ทำจากเศษไม้ฮิโกนิ เก้าอี้ที่ทำจากเศษเหล็กรูปร่างสวยงามแปลกตา เสื่อที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลในแบบต่างๆ เป็นต้น” 

 

alt  alt

 

 

“สำหรับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนแรกคือ การตรวจเยี่ยมโรงงาน โดยตนและคณะทำงาน เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำรวจเศษวัสดุว่ามีอะไรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ดูกระบวนการ วิธีการทำงาน รวมไปถึงแรงงานคน ช่างเทคนิค และเครื่องจักรของโรงงาน เพื่อผนวกความรู้ความสามารถของโรงงาน กับความคิดสร้างสรรค์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ นับเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ และนักออกแบบ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาเศษวัสดุนับเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้เมื่อโครงการจบไปแล้ว องค์ความรู้นี้จะยังคงอยู่กับบริษัทต่อไป เมื่อมีเศษวัสดุรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไป ทางโรงงานจะยังสามารถดำเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน” รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าว

alt  alt

บริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเข้าเยี่ยม วินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของบริษัท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา ศรีประย่า โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป