สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เดินหน้ามุ่งสร้างผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ หนุนเกษตรกรไทยให้พัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP ล่าสุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรภาคใต้ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ และ ม.ราชภัฎสงขลา ให้การสนับสนุนประสานเกษตรกรร่วมเข้ารับฟังมาตรฐานกับการสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าเกษตรไทย พร้อมส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนาศักยภาพ เข้าสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าเบื้องต้นเกษตรกรภาคใต้อย่างน้อย 8 รายเข้าร่วมโครงการ Primary ThaiGAP

alt

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “โครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP มีเป้าหมายขยายการทำงานจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยในหลายส่วน ได้แก่ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรการเกษตรด้านผักและผลไม้ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค การส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมและสร้างฟาร์มต้นแบบในพื้นที่ และการขยายผลในเรื่องการเพิ่มทักษะแก่กลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่ปรึกษาฟาร์ม และผู้ตรวจประเมินภายในฟาร์มตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้วในภาคอื่นๆ เช่น สกลนคร พิษณุโลก เป็นต้น โดยตั้งเป้ามีกลุ่มเกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน Primary ThaiGAP จำนวน 40 รายทั่วประเทศ และในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรเขตภาคใต้ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ และ ม.ราชภัฎสงขลา ให้การสนับสนุนประสานเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังและให้ความรู้เรื่องมาตรฐานกับการสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าเกษตรไทย ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าเบื้องต้นเกษตรกรภาคใต้อย่างน้อย 8 รายเข้าร่วมโครงการ Primary ThaiGAP”

 

alt  alt

นายวัชระพงศ์ ขุนจัน เกษตรกรผู้จัดการฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย แพลนเทชั่น (Kritsamai Plantation) หรือคุณกือ เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กล่าวว่า “ฟาร์ม กฤษฎิ์สมัย แพลนเทชั่น ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินธุรกิจมาปีที่ 3 เข้าสู่การเพาะปลูกแบบโรงเรือนมาปีครึ่งแล้ว ด้วยความที่ฟาร์มเน้นตลาดเพื่อสุขภาพ ดังนั้น การมีมาตรฐานที่รับรองถึงคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ขณะนี้ ฟาร์มได้ QGAP มาแล้วในส่วนของมะเขือเทศและเมล่อน พอมี PrimaryThaiGAP จึงสนใจอยากเข้าร่วมโครงการ ยอมรับว่าทุกวันนี้ เกษตรกรเก่งมาก แต่ยังขาดการจัดการระบบที่ดี การอบรม PrimaryThaiGAP ครั้งนี้ ทำให้เราได้แนวทางในการสร้างจุดแข็งให้ฟาร์ม และยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน”

alt  alt

ด้าน ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ เสริมว่า “ถ้าเกษตรกรเขารู้ว่าถ้าทำแล้วเห็นตลาดที่ชัดเจน เขาพร้อมจะทำ อย่าง PrimaryThaiGAP เสนอไป 3-4 กลุ่มเกษตร เขาสนใจจะเข้าร่วมอยากทำตามให้ได้มาตรฐาน แต่หลายกลุ่มยังมองว่า มาตรฐานยังไม่จำเป็น ดังนั้นอาจจำเป็นต้องมีนโยบายว่า ถ้าไม่มีมาตรฐานจะขายไม่ได้ราคา ไม่สามารถขยับไปขายตลาดบนหรือปรับราคาสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมองว่า ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นแค่กลไกตัวหนึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการผลิตแบบปลอดภัย ทั้งต่อตัวเอง สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค จริงๆ สิ่งที่กำหนดในมาตรฐานเป็นสิ่งที่เกษตรกรทำกันอยู่แล้ว เพียงแค่เอามาตรฐานมาหยิบใส่ ทำให้เป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งการรู้ทำแล้วขายใคร ใครที่เป็น direct consumer จะช่วยสร้างความมั่นใจและความมั่นคงทางรายได้ เช่น มาตรฐานเท่านี้ ถึงจะเข้าขายโรงแรมได้ เป็นต้น”

alt  alt

ผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Primary ThaiGAP สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณพนิตา ศรีประย่า โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1301, 089-1715661 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป