ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทสามารถคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญคนเก่งที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ร่วมส่งผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว และยังเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีก

 โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่น 6 ปี 2017


วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
- เพื่อเฟ้นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ” หรือผู้ที่มีไอเดียและผลงานโดดเด่น ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Samart Innovation Award 2017 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนารุ่นใหม่ต่อไป

คุณสมบัติ

- คนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-35 ปี หรือ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดระดับการศึกษา)
- จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
- มีไอเดียสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี และมีความมุ่งมั่น และพร้อมจะเตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

 

ประเภทการประกวด

- กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
- กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
- กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics, Smart Logistic, Smart Energy)
- กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ (Digital, Internet of things, Fintech, Ecommerce, Education Technology)
- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Service, Lifestyle, Tourium)

 

เงินรางวัล

- รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัล Samart Innovation Award 2017 มูลค่า 200,000 บาท + โอกาสศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาท + + โอกาสศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศ
- รางวัลที่ 4 - 20 รับทุนเถ้าแก่น้อย หรือ Business Startup Funds สำหรับเริ่มต้นทำธุรกิจ ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 17 ทุน


กิจกรรมโครงการ

- อบรมพื้นฐานธุรกิจ (ระยะเวลาโครงการฯ 7 เดือน)
- พบที่ปรึกษา คำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง จากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการตลาด ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี
- กิจกรรม Workshop เปิดประสบการณ์ การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง Idea to Market Boot Camp
- กิจกรรมพบนักลงทุน โดยพาออกสู่ตลาด/ประสานแหล่งเงินทุน


การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บ http://www.samartsia.com/apply.php

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.nstda.or.th/bic

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป