สิ้นสุดการรอคอย เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit == https://transit.traffy.in.th/ (ดูบนมือถือได้)

ทีม Traffy ของ Nectec Nstda พัฒนาขึ้น สำหรับให้ผู้โดยสารติดตามตำแหน่งรถประจำทาง 6 สาย 73ก 156 178 191 36ก และสาย 8  

https://its.nectec.or.th/traffybus/

 

 

ขอขอบคุณ

 

1. ทีมขสมก. เขตการเดินรถที่ 8 (สถาพร เพชรกอง)

2. ผู้ประกอบการรถร่วมสาย 8

3. บริษัท AIS ที่สนับสนุนซิมสำหรับส่งข้อมูลตำแหน่งรถ 

4. ทีมบริษัท GPS เอกชน ที่ให้ความอนุเคราะห์ GPS ราคาพิเศษ

Gpsthaistar Xsense GPS Tracking ระบบติดตามรถ 

5. ท่าน ผอ. ขสมก. (สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)

 

 

ปล. หากท่านเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำรถเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://goo.gl/d6ZAfw

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป