(11 มกราคม 2560) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในธีมงาน "สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เผยยอดตอบรับมีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมงานรวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน  เพื่อร่วมชมการแสดงของเพื่อนเยาวชนด้วยกัน และเล่นสนุกตามฐานกิจกรรมกว่า 20 ฐาน พิเศษกว่า 10 ฐานกับเกมส์เพื่อเรียนรู้และซึมซับพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนมากมาย

alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ สวทช. เปิด “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. มุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆ สวทช. และพี่ๆ จากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ แฝงด้วยสาระและความรู้ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับปีนี้มีน้องๆ เยาวชนตอบรับเข้าร่วมงาน รวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน และรูปแบบฐานกิจกรรมปีนี้มีความพิเศษที่จะให้น้องๆ จะได้ร่วมเล่นเกมส์ สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย"

 

alt  alt

“กิจกรรมภายในงาน น้องๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับการแสดงของน้องๆ ผู้น่ารักจากโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนจารุศรบำรุง โรงเรียนทวิวิชช์ และเยี่ยมชมฐานกิจกรรมภายในงานกว่า 20 ฐานกิจกรรม ซึ่งนอกจากเป็นฐานกิจกรรมของพี่ๆ สวทช. แล้ว ยังมีฐานกิจกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท มิวไอเซต จำกัด และบริษัท VR  Recreator ด้วย”

สำหรับกิจกรรมเด่นภายในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ประจำปี 2560” ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายที่ให้ทั้งความสนุก และเปิดโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน อาทิ

- กิจกรรมเถ้าแกลบพอเพียง ตามรอยพ่อ โดยงานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้การนำของเหลือทิ้งเช่น เถ้าแกลบ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าช่วยลดขยะ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมโครงการของพ่อ ใครน๊อ...ตอบได้? โดยฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ให้เด็กๆ แข่งกันกันทายภาพต่างๆ ที่เป็นภาพของโครงการในพระราชดำริ เพื่อหาผู้ชนะที่ตอบได้มากที่สุด

- กิจกรรม Power of King โดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ร่วมกับ บริษัท VR Recreator เกมส์สนุกๆ ที่ให้เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริฯ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 จำนวน 5 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ดาวฝนหลวง พระมหาชนก หนูเยี่ยมงาน กังหันชัยพัฒนา และกีฬาของพ่อ

- กิจกรรมมาชั่ง(หัว)มันกันเถอะ โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยนักศึกษาทุน สวทช. เป็นกิจกรรมนำหัวมันสำปะหลัง มาชั่งน้ำหนักให้ได้ตามบัตรที่จับขึ้นมา เช่น จับได้บัตรตัวเลข 5 กับบัตรที่มีเครื่องหมายมากกว่า แสดงว่าน้องๆ ต้องหยิบมันสำปะหลังมาวางลงบนตราชั่งให้มีน้ำหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม โดยน้องสามารถหยิบจำนวนมันสำปะหลังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อน้องๆ เล่นเกมเสร็จ พี่ๆ จะอธิบายถึงว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องชั่งหัวมัน เชื่อมโยงไปถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการชั่งหัวมัน ที่จังหวัดเพชรบุรี ภายในพื้นที่จะมีโปสเตอร์แสดงวิธีการเล่นเกมและประวัติความเป็นมาของโครงการฯ เพื่อให้น้องๆศึกษาเพิ่มเติม

- กิจกรรมนักวิทย์น้อย ตามรอยพระราชา โดยฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช. โดยเกมนักวิทย์น้อย ตามรอยพระราชา มี 4 ฐานย่อย ได้แก่ โครงการพลังงานทดแทน: กังหันลม โครงการแก้มลิง โครงการฝนเทียม และโครงการเลี้ยงกบในพระราชดำริเรียนรู้ชีวิตกบ

- กิจกรรมทฤษฎีใหม่ ไร่พอเพียง โดย ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. ร่วมกับ ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. เพื่อเรียนรู้ทฤษฎ๊ใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ ได้แก่ บ้านพอเพียง ปลูกพืชผักเป็นอาหาร แหล่งน้ำใช้สอย เลี้ยงสัตว์น้อยใหญ่ และปลูกข้าวกันเถอะ

- กิจกรรมทายคำ…มหาสนุก โดยห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.  ให้เด็กๆ ได้แสดงท่าทางใบ้คำให้เพื่อนทาย จากคำใบ้ 5 หมวด ได้แก่ ผลไม้ สัตว์ อาหาร โครงการพระราชดำริ และสิ่งของทั่วไป

- กิจกรรมระบายสีพิศวง โดยงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ให้เด็กๆ วาดภาพและระบายสีตามจินตนาการ และใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่องภาพที่วาดก็จะเกิดจินตภาพ ให้เด็กๆ ได้สนุกและตื่นตากับภาพที่ปรากฏขึ้นมาโลดเล่นเสมือนภาพวาดมีชีวิต เป็นต้น

- กิจกรรมมหัศจรรย์ นาโนแสนสนุก โดยงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ให้เด็กๆ ได้ทดลองทำสบู่ด้วยตัวเอง โดยการผสมสารสกัดจากสมุนไพรระดับนาโน เพื่อเพิ่มสมบัติให้กับสบู่ที่น้องๆ ได้ทำด้วยตัวเอง พร้อมกับนำกลับไปทดลองใช้สบู่ที่ทำมาเองกับมือ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป