30 ธันวาคม 2559: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบความสุขด้วยแอปพลิเคชัน SafeMate ใช้ได้ทั้งแอนดรอยด์ และไอโอเอส ช่วยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถทั่วไปและรถสาธารณะ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ขับขี่นำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมเอื้อให้คนทั่วโลกสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งหากมีผู้นำไปใช้งานเป็นจำนวนมาก นำไปประยุกต์ใช้งานกับระบบอื่นๆ ได้ เช่น ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนสอนขับขี่รถยนต์ การประกันภัย การสอบใบขับขี่รถยนต์ เป็นต้น

alt

จากข้อมูลของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ พบข้อมูลอุบัติเหตุสะสมประจำปี 2559 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวม 660,888 ราย เสียชีวิต 11,389 ราย รวมทั้งสิ้น 672,277 ราย  สำหรับในรอบปีที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นหลายครั้ง แต่ที่เกิดบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก คือ อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ  และจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากปัญหาดังกล่าวทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้วิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน SafeMate ซึ่งเป็นระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุในด้านการจราจรด้วยรถยนต์สามารถนำไปใช้ประโยชน์  จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถเตือนภัยและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ โดย สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) ร่วมเป็นผู้สนับสนุน

 

alt

SafeMate เป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ สะดวก ใช้งานและเข้าถึงง่าย ต้นทุนต่ำ โดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีอยู่บนโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า Accelerometer Sensor ประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบ Real-time เช่น  การเบรก การเร่ง เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกระทันหัน สามารถแจ้งสัญญาณเตือน (Alert) เมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย เช่น แจ้งเตือนด้วยเสียง แจ้งเตือนแบบไอคอนบนแผนที่ มีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอ เครื่องสั่น เมื่อขับเร็วเกินความเร็วที่กำหนด นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ และแชร์ข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้ สำหรับผู้ที่สนใจดาวน์โหลดได้ที่ Google play และ App Store 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป