สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ภาคเหนือ ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก จ.พิษณุโลก ในการพัฒนาสูตรไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร นับเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีการแข่งขันกันสูง (ข้าวกล้องงอก) มายกระดับด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัย

alt

นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเป็นอาหารแช่แข็ง ที่มีผู้ชื่นชอบหารับประทานทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อน เพื่อดับกระหาย และเมื่อทานแล้วให้ความสดชื่น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีจำหน่ายทั่วไปจะเห็นว่า มีส่วนผสมหลัก ประกอบด้วย ไขมัน ของแข็งที่ไม่ใช่มันเนย น้ำตาล และน้ำ นอกจากนี้ ยังมีส่วนประกอบที่ช่วยทำให้ไอศกรีม มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น สารให้สี ให้กลิ่น การทำให้คงรูป (stabilizer) และสารที่ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันดีขึ้น (emulsifier) ส่วนประกอบต่างๆ ที่ต้องปั่นให้เข้ากัน เรียกว่า ส่วนผสมของไอศกรีม (ice cream mix) ตามปกติไอศกรีมจะมีไขมันประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ โดยไขมันนั้นเป็นไขมันจากเนย หรือน้ำมันพืชก็ได้”

 

alt  alt

“ITAP สวทช. ภาคเหนือ ได้ให้การสนับสนุนแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก โดยประสานทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก นำโดย นางพัชรียา พิทักษ์สุธีพงศ์ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพรในท้องถิ่นและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวกล้องงอก นับเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีการแข่งขันกันสูง ได้แก่ ข้าวกล้องงอก มายกระดับด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการผสมผสานให้เข้ากับพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นให้ได้สีสันที่เกิดจากธรรมชาติและมีสารต้านอนุมูลอิสระ (ช่วยทำให้ลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และอื่นๆ ตามคุณสมบัติของพืชสมุนไพร) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เกิดจากสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่ใช้ ประกอบกับเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงด้วยกระบวนการที่คัดเลือกสรรวัตถุดิบที่ใช้ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีปริมาณไขมันต่ำ (ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคอ้วน เป็นต้น)”

alt  alt

นางจงรัก ธนูพันธุ์ชัย หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก กล่าวว่า “เดิมตนเป็นเจ้าของไร่ Bantam Hill ทำการเพาะปลูกดอกกระเจี๊ยบในพื้นที่จำนวน 50 ไร่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 และจำหน่ายดอกกระเจี๊ยบแห้งให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และจำหน่ายราคาส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ต่อมาได้มีการจัดตั้งส่งเสริมให้ทางตน ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดอกกระเจี๊ยบแดงเพื่อจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก” โดยก่อตั้งเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 100,00 บาท จำนวน 2 หุ้น มีที่ตั้งกิจการอยู่ที่หมู่บ้านหรรษนันท์โครงการ 5 ตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีจำนวนบุคลากรในปัจจุบัน 22 คน แบ่งเป็นระดับผู้บริหาร 2 คน ระดับพนักงาน 4 คน ระดับแรงงาน 16 คน (ประจำไร่ Bantam Hill) โดยโรงงานจะใช้วัตถุดิบหลักเป็นดอกกระเจี๊ยบแดงสด ประมาณ 40 ตันต่อปี จากไร่ Bantam Hillและคาดว่าจะมียอดจำหน่ายจากผลิตภัณฑ์ดอกกระเจี๊ยบแดงโดยประมาณไม่ต่ำกว่าหกแสนบาทต่อปี”

alt  alt

นางจงรัก กล่าวต่อถึงการรับการสนับสนุนจาก ITAP สวทช. ภาคเหนือ ว่า “แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร จะเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวกล้องงอกดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสุขภาพ เนื่องจากมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในแง่ของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ คือ มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ มีเปอร์เซ็นต์โอเวอร์รันสูง (เผาผลาญสูง) ลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากข้าวกล้องงอกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หจก. ทำให้สามารถแข่งขันทางพาณิชย์ ซึ่งจะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ภายในกิจการได้ เนื่องจากเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์”

“ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของ ITAP สวทช. เพื่อสนับสนุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก ในการพัฒนาสูตรไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร คือ ได้สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ใหม่ ที่ได้รับการทดสอบและตรวจสอบคุณค่าทางอาหาร จำนวน มากกว่า 7 สูตร เช่น ข้าวกล้องกล่ำงอก แตงไทย ฟักทอง อัญชัญ แครอท กล้วยตาก กระเจี๊ยบ งาดำ นมแพะ เป็นต้น ได้ทดสอบตลาดการตอบรับจากผู้บริโภค มียอดขายเพิ่มขึ้น สามารถขยายไปสู่กลุ่มคนทำงานที่นิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้มากขึ้น รวมทั้ง ได้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ทดลองในองค์กร” ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ กล่าวสรุป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป