(22 พ.ย. 59) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิดงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา”ตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. และหน่วยงานร่วม ซึ่งได้เลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจประกอบธุรกิจเทคโนโลยีในเขตภาคใต้ ทุกผลงานล้วนพร้อมให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการผลิต จำหน่าย และ/หรือการประกอบธุรกิจ แบบไม่สงวนสิทธ์ ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งเกษตรและประมง วัสดุและเครื่องจักร เภสัชภัณฑ์เครื่องสำอาง และการแพทย์

alt

กิจกรรมภายในงาน นอกจากมีการแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. และหลากหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ พร้อมเปิดเวทีให้เจ้าของงานผลงานได้ขึ้นนำเสนอผลงานวิจัยด้วยตัวเอง โดยในส่วนการบรรยายพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ได้ให้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง New S-Curve สู่ Thailand 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสังคมที่เน้นความเป็นผู้ประกอบการ เน้นความร่วมมือ เติมเต็มซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกัน 

 

alt  alt

และอีกหนึ่งหัวข้อการบรรยายพิเศษจาก อาจารย์ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด ในเรื่อง “การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล” โดยอาจารย์ฝากแง่คิดในเรื่องการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1) การสร้างจุดจดจำ: ต้องทำแบรนด์ของเราให้คนจำได้ (2) การกำหนดคุณค่า: ลูกค้าพึงพอใจสิ่งใดนั่นเท่ากับว่าสิ่งนั้นมีคุณค่า (3) การสรรหาเรื่องเล่า: ต้องมีเรื่องราวของแบรนด์ให้คนพูดถึง (4) การเข้าถึงชุมชน: ต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครและลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มสร้างรายได้ และ (5) การต้องเป็นคนดี: ผู้ประกอบการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับธุรกิจ

alt  alt

ทั้งนี้ งาน Thailand Tech Show ระดับภูมิภาค จะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนถัดไป สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิก https://www.thailandtechshow.com/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป