ณ งาน TIFF2016 อิมแพ็คเมืองทองธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย จัดพิธีเปิดนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการ “อัพไซคลิ่ง : สร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ (Upcycling : Value Creation with Design)” ด้วยการแปลงเศษวัสดุหรือขยะที่เหลือทิ้งจากการผลิตที่มีจำนวนมหาศาลในโรงงาน สู่แนวคิด ‘การบริหารจัดการกับขยะ’ เป็น ‘การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน’ ผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านดีไซน์เท่ สวยงาม ไม่เหมือนใคร พร้อมอวดโฉมผลงานที่ได้สร้างสรรค์โดยผู้ประกอบการ 5 ราย กว่า 30 ชิ้น ในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2559 (TIFF 2016) ระหว่างวันที่ 9 - 13 มี.ค. 59 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี นับเป็นอีกหนึ่งแรง ‘ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ’ ตามนโยบายของรัฐบาล

alt  alt

นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า “โครงการอัพไซคลิ่ง : สร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ (Upcycling : Value Creation with Design) ถือเป็นการเพิ่มส่วนขยายของคำว่าวิจัยและพัฒนา โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาเสริมในกระบวนการแปลงเศษวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นวัสดุใหม่ ที่มีมิติขึ้นกว่าเดิม เช่น คุณภาพ รูปลักษณ์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลายทางสุดท้ายคือ การเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ จนสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ สวทช. ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา โดยโครงการอัพไซคลิ่งฯ ได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย มาตั้งแต่ปี 2552 สำหรับในปีนี้กับงาน TIFF 2016 ภายใต้โครงการอัพไซคลิ่งฯ สวทช. ได้จัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด, บริษัท อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์ เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ชมงาน TIFF2016 และอาจเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มีเศษเหลือใช้จากการผลิต ได้ตระหนักถึงการนำวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่า โดยการสนับสนุนของ ITAP สวทช. ซึ่งในปี 2559 จะรับสมัครเพิ่มอีก 6 บริษัท เพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป”

 

alt  alt

 

นางสาววลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กุล ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “จากการที่ทีมงาน ITAP สวทช. ได้เคยเข้าไปช่วยเหลือโรงงานไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูป ไม้อัด เห็นเศษไม้เยอะแยะเกลื่อนกลาดไปหมด โดยมากมักนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาบอยเลอร์หรือชั่งกิโลขาย ซึ่งได้มูลค่าที่ต่ำมาก ทาง ITAP จึงได้ประสานไปยัง ดร.สิงห์ อินทรชูโต ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ Waste To Wealth ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงวันนี้ดำเนินการมาแล้วกว่า 8 ปี โดยโครงการอัพไซคลิ่งฯ เป็นโครงการล่าสุดที่ทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยจัดการเศษเหลือใช้ในโรงงาน"

alt  alt

“ขั้นตอนแรกคือ โปรแกรม ITAP สวทช. จะพาผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP คือ ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะทำงาน เข้าโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อดูว่ามีเศษเหลือหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการนี้ และดูกระบวนการการทำงานปกติของแต่ละโรงงานด้วย แล้วนำสองอย่างมาประกอบกันกับความสามารถของคน ว่าจะทำอะไรได้บ้าง เพราะนอกจากจะมีความคิดริเริ่มแล้ว ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับด้านการผลิตพอสมควร เพราะวัสดุที่ใช้คือเศษเหลือ ไม่ใช่วัสดุที่พร้อมสำเร็จรูปเหมือนการผลิตทั่วไป โดยแนวคิดการบริหารจัดการกับขยะ และการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนตรงนี้ ทาง ITAP สวทช. ได้มีส่วนผลักดันอย่างมากเพื่อให้บริษัทได้เรียนรู้ถึงวิธีการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นคิด จนนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆ ได้ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะอยู่กับบริษัทตลอดไป เพราะเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รูปร่างหน้าตาเศษวัสดุในโรงงานของแต่ละบริษัทอาจเปลี่ยนไป แต่เมื่อมีความรู้แล้วบริษัทเองจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ เปรียบได้กับการที่เราได้หย่อนเมล็ดพันธุ์แห่งการเป็นนักคิดและนักวิจัยไว้กับแต่ละบริษัทแล้ว”

alt  alt

  ด้านผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “โลกเราจะอยู่ไม่ได้นานอย่างที่เราคิด หากเราฟุ่มเฟือยใช้ของไม่คุ้มค่า ทิ้งอย่างไม่ยั้งคิด เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศที่ภูเขาและป่าไม้หายไป ก๊าซธรรมชาติที่ร่อยหรอ ขยะพลาสติกมหาศาลที่ทิ้งลอยอยู่กลางมหาสมุทรแปซิปิก ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้ได้เพียง 60-70 % ถ้าเราพอใจกับการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าด้วยการส่งต่อให้ผู้อื่นไปจัดการ หรือให้รัฐไปกำจัดอย่างที่ปฏิบัติกันอยู่ สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ที่ทุกคนเห็นชอบว่าต้องได้รับการดูแลแก้ไขคงไม่มีวันประสบความสำเร็จ “To-Do List” ของพวกเราจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทิ้งขว้างทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ปัญหาขยะล้นโลกและวัสดุเหลือทิ้งล้นโรงงาน เราทุกคนต้องลงมือปฏิบัติ ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการบริการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใหม่ๆ อย่างกระบวนการอัพไซเคิล การเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ การสร้างคุณค่าจากของเสีย และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ดังเช่นผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการอัพไซคลิ่งที่นำมาเสนอในงาน TIFF2016 ครั้งนี้ ถือเป็นการอัพไซเคิลด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นผลงานจากการร่วมมือกันระหว่าง ผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ และนักออกแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP สวทช. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สวยงามจากวิธีการและเครื่องมือที่มีอยู่ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณการทิ้งทรัพยากรที่ดึงออกมาจากธรรมชาติแล้ว ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการฝึกคิด ฝึกทำ และสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้เศรษฐกิจของไทยได้”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะทำงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช.
ได้แก่ คุณวลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กุล / คุณชนากานต์ สันตยานนท์ และคุณพนิตา ศรีประย่า    
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1301  โทรสาร 02-564-7082  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป