สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะจัดให้มี “CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยในงานพบกับการแสดงผลงานวิจัยที่เคยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาแล้ว จำนวนกว่า 50 ผลงาน พร้อมด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง CEO ของบริษัทใหญ่ และ CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพชื่อดังของเมืองไทย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.nstda.or.th/CEOinnovation2016-tax300 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2564-7000 ต่อ 1328-1332

alt
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป