บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพพืช เพื่อคัดเลือกเข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการวิจัย

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเสาวณีย์ 02 5297100 ต่อ 77220 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ และเอกสารใบสมัคร (Zip file 329KB)
  • ติดต่อบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร บน facebook

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป