วันนี้ (20160518) มีการสัมนาเล่าเรื่องความเป็นมา แนวทางการสร้าง และสาระของยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภา ได้รับเอกสารที่รอคอยมานาน คือ "ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี" ที่มีหัวข้อสาระสำคัญ และพอจะเห็นได้ว่า ทีมเขียน ได้วิเคราะห์ คัดกรองเอาเฉพาะรายการที่ปรากฏบ่อยๆในหลายๆเอกสาร ที่มีการขับเคลื่อนกันในวันนี้

ผมเห็นว่า สิ่งที่เราต้องคิดกันมาก คือ การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ GDP ได้ระดับ แต่มีความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงมาก อาชญากรรมสูง มันคงไม่ดีเท่ากับการได้เป้าหมายแรก คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แต่ว่า GDP อาจจะไม่ถึงระดับประเทศที่เจริญแล้ว ทำให้นึกถึงวันที่ท่านรองนายกประจิน มาเยี่ยมสวทช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านชี้ไปที่แผนผังของเราภาพหนึ่ง ที่บอกว่า ประเทศไทยต้องเป็น happy society ให้ได้ภายในกลางแผนยุทธศาสตร์ครับ

ผมได้รับทราบจากพลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ (กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ) ว่า เล่มเต็มของยุทธศาสตร์ชาตินี้ ยังไม่มีแจกครับ เพราะนายกฯมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปทำประเด็นยุทธศาสตร์ชาติมองจากกระทรวงทุกกระทรวง เข้ามาประมวลด้วย ช่วงนี้ ใช้ฉบับย่อไปก่อน"

 

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ไฟล์เอกสารแนบ 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป