(6 กรกฎาคม 2559) ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ จัดกิจกรรม “Technology Investment for SMEs Conference 2016” หรือเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ“ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไอซีทีไทย” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ แก่คณะกรรมการ นักลงทุนในอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมทุน ได้มีโอกาสติดต่อธุรกิจและลงทุนร่วมกันในอนาคต นับเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไอซีทีไทยให้พัฒนาซอฟต์แวร์รองรับความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

alt

 

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจไอทียังสดใส โดยโอกาสทางธุรกิจไอทีของไทย หากวิเคราะห์จากปัญหาของระบบการเงินในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาอยู่นั้น ฉะนั้นเม็ดเงินที่มีอยู่ในตลาดจะไหลมาทางเอเชียเป็นหลัก จุดนี้ประเทศไทยต้องเตรียมพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อม สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งศักยภาพของไอทีไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนถ้าไม่นับสิงคโปร์แล้วถือเป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร เพราะประเทศไทยค่อนข้างตื่นตัวเร็วด้านเทคโนโลยี คนไทยค่อนข้างขวนขวายที่จะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่สิ่งสำคัญคือความรู้ที่จะนำไปแข่งขันกับคนอื่น เพราะทุกวันนี้ตลาดโลกมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไอซีทีไทย จึงต้องเตรียมความพร้อมปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการศึกษาด้านนโยบาย การพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และทราบถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจยังเป็นอีหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนการส่งเสริม จากภาครัฐบาลและนักลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

 

alt  alt

“ด้วยเหตุนี้ จึงร่วมกันดำเนินโครงการ“ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ ICT ไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์หลักของ สสว. ในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมผู้ประกอบการไอซีทีไทย ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” รองผู้อำนวยการ สสว. กล่าว

alt  alt

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. กล่าวว่า Technology Investment for SMEs Conference 2016 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ แก่คณะกรรมการ นักลงทุนในอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมทุน โดยมีผู้ที่ร่วมนำเสนอหรือ Pitcher จำนวน 13 ราย จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมทั้งยังมีการเสวนาที่สำคัญ 2 หัวข้อ ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “Key Enabling Technology Hotspots for VCs in ASEAN” ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นดาวเด่นสำหรับนักลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีในอาเซียนในระยะสั้นและระยะกลางจากมุมมองของผู้ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี (VCs) รวมทั้งเสนอมุมมองให้แก่ผู้เริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มโอกาสสำหรับการสร้างจุดสนใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน และการเสวนาเรื่อง “Investor Dilemma-where and how Corporate Ventures are investing” ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจสำหรับองค์กรใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กที่สามารถคิดค้นสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ได้ พร้อมการนำเสนอแนวโน้มและมุมมองในการรับเทคโนโลยีใหม่และการลงทุนร่วมของ VCs  ที่ไม่ได้มองแค่ในเรื่องของความน่าสนใจในการลงทุนแต่ยังมองในเรื่องการลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำในโลกดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย โดยทั้งสองหัวข้อได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเสวนา”
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป