รวมพลังเมกเกอร์ทั่วประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยร่วมกันสร้างนวัตกรรมประทีปดิจิทัล ที่ประกอบด้วยโคมไฟรูปดอกมะลิ และวงจรควบคุม จำนวน 640 ชุด เพื่อสร้างภาพสัญลักษณ์และข้อความเทิดพระเกียรติที่แปรเปลี่ยนไปได้ตามโปรแกรมควบคุม บันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์การรวมพลังเมกเกอร์ไทยให้ทั่วโลกได้สัมผัส

 

วิธีการ

1. แจ้งความจำนงค์ในการร่วมจัดพิมพ์ และจำนวนที่ต้องการพิมพ์ ด้วยการกรอกข้อมูลใน https://goo.gl/gA4ZUf

2. พิมพ์โคมไฟรูปดอกมะลิด้วย 3D Printer โดยใช้ filament สีขาว สามารถ download ไฟล์ได้ที่ https://github.com/9PAN/IOL

3. โคมไฟดอกมะลิที่พิมพ์สำเร็จแล้วส่งมารวบรวมที่ Makerspace ทั่วประเทศไทย หรือส่งพัสดุมาที่

      บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

      131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

      อาคารนวัตกรรม 1 ห้อง 106

      ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

      จ.ปทุมธานี 12120

      ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

4. โคมไฟรูปดอกมะลิจะนำมาประกอบกับวงจรควบคุม IoT โดยทีมงาน เนคเทค/สวทช. เพื่อพร้อมที่จะให้ทุกท่านร่วมกันจุดประทีปดิจิทัล ถวายพระพรชัยมงคลที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นี้

5. ทุกๆ 5 โคมไฟดอกมะลิที่แต่ละท่านพิมพ์ จะได้รับโคมไฟดอกมะลิพร้อมแผงวงจรควบคุมพิเศษจำนวน 1 ชุด กลับไปใช้งานหลังเสร็จสิ้นพิธีการ

 

หมายเหตุ 

 - นวัตกรรมประทีปดิจิทัล สร้างสรรค์โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 - โคมไฟดอกมะลิ 3D ออกแบบโดย คุณกิตติมนัส ดิษยบุตร

 - วงจรผลิตโดย บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

 

    

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป