หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย/โปรโมซาลงส์ ในฐานะตัวแทนผู้จัดงาน JEC ASIA 2016 แจ้งเกี่ยวกับงาน JEC ASIA 2016 ซึ่งเป็นงานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมคอมโพสิทแห่งเอเชีย โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าซันเทค ประเทศสิงค์โปร์ เป็นที่รวบรวมความสำคัญของวัสดุคอมโพสิทต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ยานยนต์ ขนส่ง ก่อสร้าง เดินเรือ อากาศยาน และยานอวกาศ ที่สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม

  alt

หนึ่งในกิจกรรมที่หอการค้าฝรั่งเศสฯ ทำมาโดยตลอด คือการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าของประเทศฝรั่งเศส เพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทไทยในการศึกษาแนวโน้มตลาดโลก นวัตกรรมล่าสุดของอุตสาหกรรม รวมถึงเจรจาธุรกิจกับผู้แสดงสินค้าที่สำคัญ โดยหอการค้าฝรั่งเศสฯ เป็นตัวแทนของหน่วยงานโปรโมซาลงส์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในประเทศฝรั่งเศส อาทิ MAISON&OBJET OBJET, SIAL PARIS, POLLUTEC ตลอดจนงานแสดงสินค้าในเอเชียที่จัดโดยบริษัทฝรั่งเศส อาทิ MAISON&OBJET ASIA, SIAL CHINA, INTERFILIERE SHANGHAI โปรโมซาลงส์มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส และมีสำนักงานใน 50 กว่าประเทศทั่วโลก

โดยงาน JEC ASIA เป็นงานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมคอมโพสิทแห่งเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยจะมีขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าซันเทค ประเทศสิงคโปร์ เป็นงานที่รวบรวมความสำคัญของวัสดุคอมโพสิทต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ยานยนต์ ขนส่ง ก่อสร้าง เดินเรือ อากาศยาน และยานอวกาศ ที่สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม

alt
โดยสมาชิกที่สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงานได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.jecasiabadges.com หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย/โปรโมซาลงส์ คุณธนพัฒน์ โทร 02 6509613 ต่อ 222 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jeccomposites.com/events/jec-asia-2016
ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ http://www.jecasia-badges.com/

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป