วันที่ 1 กันยายน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย  ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย หรือ CPMO ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดฝึกอบรม หลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย (Seed Testing Development) ระหว่างวันที่  1-2 กันยายน 2559 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

alt

ทั้งนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเปิดงานสัมมนาตอนหนึ่ง ว่า กรมวิชาการเกษตร ฐานะผู้รับผิดชอบแผนงาน ร่วมกับ สวทช. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากในประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการของเอกชนเพียง 2 แห่ง ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากล (ISTA Accreditation) และกรมวิชาการเกษตร 1 แห่ง ( ISO/IEC 17025)  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบรองรับการจัดการเมล็ดพันธุ์ (Seed Quality Insurance) ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านคุณภาพและมูลค่าของเมล็ดพันธุ์

 

alt  alt

อย่างไรก็ตาม การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ต้องการผลักดันและจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจและลงทุนระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในบริษัทของตน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างห้องปฏิบัติการด้วยกัน เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและขยายไปยังต่างประเทศในอนาคต

 

//////////////

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป