โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น CERN ประจำปี 2560

ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ เซิร์น (CERN: The European Organization for Nuclear Research) สมาพันธรัฐสวิส เป็นระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ สำหรับโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น และ 3 สัปดาห์ สำหรับโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ตามลำดับ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thaicern.slri.or.th/ , http://www.nstda.or.th/desy/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 044217040 ต่อ 1222 (คุณอุมารัชนี แก้วบุดตา)
หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป