30 ก.ย. 59 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร :- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)  ร่วมกับ IoT Consortium และพันธมิตร จัดโครงการ “พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม Internet of Things (IoT) เพื่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์” ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการธุรกิจด้านไอที และคนรุ่นใหม่ นำความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

alt

ดร.เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวว่า เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อตอบรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) จึงจัดโครงการ “พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม Internet of Things (IoT) เพื่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์” ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า Makerthon ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเพื่อลดความสูญเปล่า (Zero Waste) ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการธุรกิจด้านไอที และคนรุ่นใหม่ ใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีทั้งหมด 26 ทีม จะได้รับการฝึกอบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อตั้งเป็นธุรกิจ Startup และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ IoT อย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอด 53 ชั่วโมง ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก IoT Consortium สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ บริษัท Autodesk บริษัท Amazon บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด และธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน

 

alt  alt

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจากการตัดสินรอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศสิงคโปร์ พร้อมที่พักเพื่อไปประกวดชิงรางวัลใหญ่ในงาน InnovASEAN Summit 2016 สนับสนุนโดย SEAMNET (South East Asia Makerspace Network)  ร่วมกับผู้ชนะทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน เพื่อแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันคือ Zero Waste   นอกจากนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  มูลค่า 100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล  ดังนี้ รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท รางวัลที่ 2  มูลค่า 30,000 บาท และ รางวัลที่ 3 มูลค่า 20,000 บาท

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป