3 ตุลาคม 2559 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com ที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการวางแผนการออมด้วยกองทุนรวม จัดกิจกรรมการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ Software Park - WealthMagik Animation Award ในหัวข้อ “สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ” มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออม และส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านไอที และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้นำความรู้ด้านการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์แอนิเมชั่น ผสมผสานความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลมาประยุกต์ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 40 ทีมจากทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบได้ถูกคัดเลือกจากเนื้อเรื่อง สตอรี่บอร์ด และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมบูธแค้มป์ระหว่างการแข่งขัน เพื่อเสริมความรู้ด้านการเงิน การพัฒนาแอนิเมชั่นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแข่งขันประกวดรอบ 10 ทีมสุดท้ายแล้ว ผลปรากฎว่ามี 3 ผลงานเข้าตา คว้ารางวัลรองชนะเลิศร่วมกัน 3 รางวัล แทนสุดยอดทีมชนะเลิศแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ ซึ่งผลงานน้องๆ เหล่านี้จะมีการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องการออมให้แก่สังคมไทยผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป

alt

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุน และผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล การที่ร่วมมือกับบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ในครั้งนี้ถือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับความรู้เรื่องการออม มาใช้เผยแพร่ไปสู่เยาวชน และสังคมทั่วไป ในด้านการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ได้มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักศึกษาที่จะพัฒนาผลงานกันอย่างเต็มที่ ซึ่งผลงานที่นำเสนอถือว่ามีคุณภาพที่ดี ทำให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา หรือบุคลากรด้านไอทีได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในเรื่องของฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญผลงานของผู้แข่งขันจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการออมที่ถูกต้องไปสู่เยาวชนในวงกว้าง รวมถึงตัวนักศึกษาเองด้วยเช่นกัน

 

alt  alt

นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) และเจ้าของเว็บไซต์ www.WealthMagik.com กล่าวว่า “ตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการพูดคุย ปรึกษาในเรื่องการจัดโครงการ Software Park - WealthMagik Animation Award จนกระทั่งเปิดตัวโครงการ ถือว่า เราได้รับผลตอบรับที่ดีมาก มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันให้ความสนใจสมัครเข้าแข่งขัน จนถึงวันที่ประกาศผลนี้ สิ่งที่เราได้รับ นอกจากการได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชั่นดีๆ แล้ว ที่สำคัญผู้ชมผลงานเหล่านี้จะได้ซึมซับความรู้ เล็งเห็นความสำคัญของการออมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมในอนาคต รวมถึงยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาผู้พัฒนาผลงานนั้นๆ ด้วย ในส่วนของ WMSL ที่พัฒนาระบบบริหารการเงินให้กับสถาบันการเงินหลักๆ ของประเทศ และ WealthMagik ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยได้สามารถเข้าถึง และรู้จักวางแผนการเงินการลงทุนนั้น พร้อมสนับสนุนด้วยความเต็มใจ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญที่คนไทยควรได้รับการปลูกฝังให้เรียนรู้รักการออมตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่ง “เงินออมสร้างชาติ” ถือเป็นหนึ่งในโครงการต้านเกษียณจน ที่บริษัทพยายามผลักดันมาตั้งแต่ต้น”

alt  alt

ผลการแข่งขันรอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ Software Park - WealthMagik Animation Award ปรากฏว่า ยังไม่มีทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ โดยมีรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 ทีม ได้รับทุนการศึกษามูลค่าทีมละ 50,000 บาท ได้แก่ ทีม CraftMONO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กับผลงาน NONE ทีม 543 Uturn จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับผลงานออมฝัน และทีม CG-SPECIAL 57 จากมหาวิทยาลัยบูรพา กับผลงานก้าวแรกของขนมเทียน 

alt  alt

ตัวแทนน้องๆ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้ง 3 ทีม เผยถึงแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่น เริ่มจาก น.ส.รัชนีกร มารุตเสถียร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากทีม CraftMONO กับผลงาน NONE เปิดเผยว่า “คุณเคยคิดมั้ยว่าเราออมเงินไปเพื่ออะไร? ทีมเราจึงอยากเล่าเรื่องการออมเงินผ่านมุมมองของเด็กชายคนที่มีต่อแม่ของเขา เพื่อให้รู้จักวิธีการออมเงิน ประโยชน์ และความหมายที่แท้จริงของการออม เพราะการออมนั้นไม่ใช่เพื่อรวย แต่เพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนของตนเอง" ขณะที่ นายนิติภูมิ สุวรรณคำ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากทีม 543 Uturn กับผลงานออมฝัน เปิดเผยว่า “ถ้าเด็กที่อยากจนมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเรียนหนังสือ เขาจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เงิน นั่นคือการทำงานแล้วเก็บออม” และท้ายสุดกับ นายวัชรินทร์ วิเศษสัตย์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา จากทีม CG-SPECIAL 57 กับผลงานก้าวแรกของขนมเทียน เปิดเผยว่า “เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องมีความรู้ เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญมาก จึงต้องรู้จักการออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคต เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ"

alt  alt

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ZAPP จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับผลงาน "เมื่อถึงวันนั้น" รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท รางวัล Popular Vote อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม NoZeed จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับผลงาน “The Bubble” รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท และรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Mercenary จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับผลงาน “Happy” รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมด้วยบัญชีซื้อ-ขายหน่วยลงทุนจากพร้อมด้วยโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และบัญชีซื้อ-ขายหน่วยลงทุนจาก WealthMagik

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป