กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2559 - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทยสานต่อการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมวัฒนธรรมทำเองในสังคมไทย เตรียมจัดงาน “Bangkok Mini Maker Faire”มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของ “เมกเกอร์” หรือผู้ที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่5 ถึง 6พฤศจิกายน2559 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน

alt

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายดังกล่าว ทาง สวทช. จึงได้ร่วมมือกับเชฟรอนประเทศไทยในโครงการ ‘Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เพื่อส่งเสริมและผลักดันวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่น การจัดงาน Bangkok Mini Maker Faire มหกรรมแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก มีเมกเกอร์กว่า 100คน จากทั่วประเทศร่วมแสดงผลงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน เพื่อต่อยอดความสำเร็จและผลักดันให้วัฒนธรรมเมกเกอร์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น “ในปีนี้เราจะจัดงาน Bangkok Mini Maker Faireเป็นปีที่สอง เพื่อเปิดโอกาสให้เมกเกอร์จากทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน ตลอดจนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ทำความรู้จักกับเมกเกอร์ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิด ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป”

 

alt  alt

คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน Bangkok Mini Maker Faire เป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญของโครงการ ’Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน  “การจัดงานในปีแรก ถือเป็นเวทีที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นของกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย หลังงานก็เกิดมีงานพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของเมกเกอร์เพิ่มมากขึ้น เมกเกอร์จากต่างประเทศได้รู้จักกับเมกเกอร์ไทยมากขึ้น จึงถือเป็นการปักหมุดประเทศไทยลงในแผนที่ของเมกเกอร์โลกเป็นครั้งแรก ในปีนี้เราจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมชมงาน ซึ่งจะมีทั้งเวิร์กช็อป การแสดงผลงาน และกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่ผู้เข้าร่วมงานทุกช่วงวัยจะได้ความรู้และได้สนุกกับวัฒนธรรมทำเอง”

 

alt  alt

คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ผู้ร่วมก่อตั้ง Fab Caf? พื้นที่สร้างสรรค์งานของเมกเกอร์ หรือ เมกเกอร์สเปซ กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ว่า “ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเมกเกอร์สเปซเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนว่า วัฒนธรรมเมกเกอร์ได้รับความสนใจจากคนไทยในวงกว้างยิ่งขึ้น เช่น ในกลุ่มผู้ชอบทำงานช่างหรืองานฝีมือมีการนำเครื่องมือดิจิตัลที่เมกเกอร์นิยมใช้ เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือผู้ปกครองที่ส่งเสริมให้บุตรหลานมาทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เมกเกอร์สเปซ เนื่องจากเห็นว่าการเป็นเมกเกอร์สามารถสร้างเสริมทักษะที่สามารถนำไปใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้น และความคิดสร้างสรรค์”

alt  alt

คุณธณพล กิจมุติเมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์ เจ้าของผลงาน หุ่นยนต์วาดรูปกล่าวถึงการจัดงาน Bangkok Mini Maker Faire ว่า “ความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคมไทยยังอยู่ในวงจำกัดเพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเมกเกอร์ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงจึงเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้ว งานประดิษฐ์ของเมกเกอร์มีหลากหลายตั้งแต่งานผ้า กระดาษ เซรามิกส์ ไม้ ไปจนถึงงานไฮเทค เราทุกคนสามารถเป็นเมกเกอร์ได้ ขอเพียงแค่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แล้วลงมือสร้างผลงานออกมา ผมเชื่อว่างาน Bangkok Mini Maker Faire จะช่วยให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ ได้พบปะพูดคุยกับเหล่าเมกเกอร์ และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ดังที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก”

alt  alt

เด็กชายฟังธรรม ศิลปะภักดี หรือ น้องปูซาน อายุ 14 ปี นักเรียนทุนโครงการสมาร์ทเอ็นจิเนียร์ โรงเรียนทิวไผ่งามกล่าวว่า “เมื่อปีที่แล้วผมได้แสดงผลงานของตัวเองที่งาน Bangkok Mini Maker Faire ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปและแลกเปลี่ยนความรู้ เคล็ดลับ และประสบการณ์กับพี่ๆชาวเมกเกอร์ภายในงาน ทำให้เกิดไอเดียและแรงบันดาลใจที่นำไปพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ผมสามารถซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใช้เองได้และจะไม่พลาดงานBangkok Mini Maker Faire ปีที่สองนี้อย่างแน่นอนครับ” “เมกเกอร์จะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เราเห็นการเกิดขึ้นของสตาร์ตอัพมากมาย ต่อไปโลกเราจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เยาวชนคนรุ่นใหม่เองก็ต้องปรับตัวให้มีทักษะเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นี้”คุณหทัยรัตน์กล่าวสรุป

alt  alt

งาน Bangkok Mini Maker Faire ปีที่สอง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา ระหว่างเวลา 14.00 – 21.00 น. ภายในงานจะจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของเมกเกอร์ จากทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปและการสัมมนาเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของผู้ที่สนใจในด้านนี้ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เข้าชมงานนอกจากนั้นยังจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest การประกวดนวัตกรรมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของนักเรียนระดับสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอีกด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป