สำนักพระราชวังแจงไม่ได้ยกเลิกพระนาม "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"

จากกรณีที่มีการส่งข้อความในโลกออนไลน์ เรื่องการออกพระนาม ยกเลิกการใช้พระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” นั้น

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กองข่าวสำนักพระราชวัง แจ้งว่า กองข่าวสำนักพระราชวังไม่ได้ออกประกาศดังกล่าว เพียงแต่มีสื่อมวลชนโทรทัศน์มาสอบถามว่า สามารถเรียกพระนามอย่างไรให้ถูกต้อง จึงขอแจ้งว่า พระนามเต็ม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

หรือให้ใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ในส่วนพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ก็สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสื่อมวลชน

 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104075

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป