ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความในสังคมออนไลน์กรณีแอบอ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ

******************************************************


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลในสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ

จากการที่สังคมออนไลน์ ได้มีข้อความเชิญชวน "ท่านใดจะจองเป็นเจ้าภาพในพระบรมมหาราชวังอีก ๕๐ วัน ต่อจากวันนี้ เริ่มจองได้ เบอร์ประสานขอเป็นเจ้าภาพ ๐๒ ๒๒๔๓๒๗๓ ฝ่ายสารบรรณ สำนักพระราชวัง ค่าใช้จ่ายคืนละ ๒๐,๐๐๐ .- บาท”

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังในเรื่องดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และอาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพแอบอ้างหาประโยชน์ได้ หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพระราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๔ ๓๒๗๐ และ ๐๒ ๒๒๔ ๓๒๗๓ ซึ่งทางสำนักพระราชวัง จะประกาศพระราชทานพระราชานุญาตฯ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๕๐ วัน และควรรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสำนักพระราชวังอีกครั้งพัณณ์พิกา/ ข่าว
อรวิน / บรรณาธิการข่าว


โทรศัพท์ 0 2618 –3600 อัตโนมัติ 10 คู่สาย โทรสาร 0 2618 3667 Website : www.prd.go.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Twitter : thaiprdept IG : thaiprdept
Facebook : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ (กรมประชาสัมพันธ์)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป