สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. 2559 เวลา 8.00-18.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทางด้านยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย

 

ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัย สวทช. ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสรุปประเด็นเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกหัวข้อการอบรม

พิเศษ! สำหรับการจัดอบรมในปีนี้ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและความสนใจ ซึ่งจะทำให้ท่านจัดสรรเวลาและงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยได้แบ่งกลุ่มเนื้อหาและการลงทะเบียนเป็น 3 แพคเกจ ดังนี้

Package 1 : Product & Design Engineering (อบรม 4 วัน : วันที่ 15-18 พ.ย. 59)
ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท ราคารวมค่าที่พัก

Package 2 : Product/Planning Engineering (อบรม 2 วัน : วันที่ 15 พ.ย. และ 18 พ.ย. 59)
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ราคาไม่รวมค่าที่พัก

Package 3 : Design Engineering (อบรม 2 วัน : วันที่ 16 พ.ย. และ 17 พ.ย. 59)
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ราคาไม่รวมค่าที่พัก

** ส่วนลดพิเศษ!! ลงทะเบียนจากหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปรับส่วนลด 10% **

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

Website : www.NSTDAacademy.com/eac
Call Center : 0 2644 8150 ต่อ 81890 (สรารี)
FAX: 0 2644 8110
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เอกสารรายละเอียดอื่นๆ
1. จดหมายประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
2. โบรชัวร์หลักสูตรและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
3. แผนที่สถานที่จัดอบรม

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป