เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับเครือข่ายภาคี จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือจากพื้นที่เสี่ยง ร่วมกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวและคนใกล้ชิด เพื่อคนไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด

ทั้งนี้ หากพบว่าท่านติดเชื้อโควิด-19 ท่านสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครการวิจัยทางคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”: การวิจัยครั้งสำคัญของ สวรส. ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย 

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-754-5573 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ด้านท้ายของคลิปนี้

“อีกหนึ่งโอกาสของการทำประโยชน์ครั้งสำคัญ  ร่วมช่วยให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ได้ตลอดไป”

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป