ทีมนักวิจัยไทยจากไบโอเทค สวทช. และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งผลงานวิจัยชุดตรวจโควิด-19 แบบเร็ว อ่านผลง่ายและแม่นยำในขั้นตอนเดียว รวมทั้งมีราคาถูก เข้าประกวดโครงการ “Rapid COVID Testing” ของมูลนิธิ XPRIZE (ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก ดำเนินการระดมทุนแบบ Crowd Funding เพื่อแก้ปัญหาระดับโลกในมิติต่างๆ) และเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 XPRIZE

ได้ประกาศผลการคัดเลือกโดยผลงานของนักวิจัยไทยเป็นหนึ่งใน 20 ผลงานเพื่อทดสอบแข่งขันในรอบสุดท้าย (Finalists) จาก 702 ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันเบื้องต้นจากทั่วโลก ถือเป็นผลงานหนึ่งเดียวจากภูมิภาคเอเซียที่ได้รับคัดเลือก ร่วมกับทีมนักประดิษฐ์จากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี

  

จากนี้ไป ทีมนักวิจัยมีเวลาอีก 2 สัปดาห์ ในการส่งชุดตรวจโควิดที่พัฒนาโดยคนไทยทั้งหมด พร้อมกระบวนการ (Protocol) ไปยังห้องปฏิบัติการวิจัยของ XPRIZE 2 แห่ง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทดสอบทางคลีนิคและความเป็นไปได้ในการขยายผล โดยจะประกาศผลงานชนะเลิศ จำนวน 5 ผลงานในเดือน ก.พ. 64 ทั้งนี้ แต่ละผลงานจะได้รับรางวัลมูลค่า 5 แสนเหรียญสหรัฐ เพื่อให้นำไปใช้ผลิตและขยายผลชุดตรวจไปทั่วโลก การมีชุดตรวจโควิด-19 ที่ได้ผลแม่นยำ รวดเร็ว และราคาถูก จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่มนุษยชาติ ทั้งการคัดกรองผู้ป่วย และการช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและสังคมในการใช้ชีวิตแบบ New Normal ต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป