กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “สูงวัยสดใสด้วยสุขภาพที่ยั่งยืน ทันรู้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนไป” เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการฝึกคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารเอนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 . รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://bit.ly/3lg7zk0 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563  และขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) โดยรับสมัครจำนวน 1 คน/นิติบุคคล สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-7000 ต่อ 1368,1381,1301 (ชนากานต์, พนิตา) อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป