สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจในพื้นที่ จ.กระบี่ และใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร ได้แก่ “Circular Economy for Tourism: ออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเพื่อยั่งยืน ” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 – 16.30 น. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถพลิกพื้น ต่อยอด รวมถึงเพิ่มกำไรให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Circular Economy สมัครได้ที่ http://1ab.in/biw รับเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (รับจำนวน 2 คน /นิติบุคคล) และ หัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากลและการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP สมัครได้ที่ http://1ab.in/bix (รับจำนวน 1 คน /นิติบุคคล) โดยทั้งสองหลักสูตรกำหนดจัด ณ โรงแรมเวเคชั่น วิลเลจ พระนางอินน์ จังหวัดกระบี่ ด่วน! รับจำนวนจำกัด 50 ท่านต่อหลักสูตร หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 063 915 6656 (พนิตา) อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป