ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คุณแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมงานการแข่งขัน FameLab Thailand 2020 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ True Space อาคาร เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่ นายสุปรีดิ์ พินิจสุนทร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “โฟมคาร์บอนนาโนสำหรับดูดซับคราบน้ำมันจากแหล่งน้ำเสีย” (Carbon nano-sponge for oil sorption from polluted water) และยังได้รับรางวัล Research Award รับเงินรางวัล 60,000 บาท อีก 1 รางวัลด้วย

สำหรับการแข่งขัน FameLab Thailand เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลา 3 นาที ในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับและได้ใจความ ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง โดยผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน FameLab International ณ สหราชอาณาจักร และได้รับสิทธิ์ในการเลือกเยี่ยมชมห้องแล็บในทวีปยุโรป สร้างเครือข่ายจากคนในแวดวงการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป