เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30น. ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย จัดสัมมนา "ฝ่าวิกฤต !!! พลิกโรงแรมเป็นเวลเนส (TRANSFROM HOTEL TO GREEN HYGIENE WELLNESS) เพื่อผู้ประกอบการโรงแรม ผ่านช่องทาง Webinar ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ นำโดย

  • ดร.นพัฐกานต์ เกิดแสง (ผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจ Nursing Home และ Wellness)
  • รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ)
  • ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ (ผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท คีนน์ จำกัด ธุรกิจ Hygiene)

เพื่อให้ความรู้ด้น TREND AND DEMAND ของคนสูงวัยต่างชาติทั่วโลกในการหาที่พำนักระยะยาว วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสูงอายุต่างชาติเรื่องมาตรฐานการดูแลสุขภาพ การ Transform โรงแรมสู่ Wellness และ Hygiene Care สำหรับงาน Wellness ผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1GzrcZb0o-4TFC7PzVMcMZDcBrZiVT3SG/view หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ "เปลี่ยนโรงแรมเป็นเวลเนส" Transform Hotel to Green Hygiene Wellness" กรุณาคลิ๊ก หรือ สแกน QR Code 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป