สวทช. เปิดเวทีให้ข้อมูลโครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น สามารถแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 02 117 8306
ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563


อาคารของโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แบบ Non-GMP และ GMP ที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป