เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดย FI Accelerator สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ด้านอาหารและที่เกี่ยวข้อง รับชมวิดีโอคลิปการฝึกอบรม ภายใต้โครงการ “PADTHAI X : โครงการอบรมออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ในยุค Post-COVID-19 Pandemic” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา อาทิ เรื่องสุขอนามัยความปลอดภัยและการมาตรฐานการผลิตอาหาร เรื่องยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่องตกแต่งอาหารและศิลปะถ่ายภาพอาหาร เรื่องบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับ Food SME และเรื่องกลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้แตกต่างและโดดเด่นในตลาดดิจิทัล เป็นต้น ผู้ประกอบการด้านอาหารที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์แฟนเพจ https://www.facebook.com/watch/padthaibyfoodinnopolis/2519904948259605/ หรือช่อง Youtube เมืองนวัตกรรมอาหาร-FI Channel

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป