ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) ประจำปี 2563 นั้น (ดูประกาศรับสมัคร)

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35 ราย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ โดยส่งข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ ระบุว่า "บริษัท ...จำกัดลำดับที่ ... .ขอแจ้งยืนยันสิทธิรับทุนโครงการ Startup Voucher ประจำปี 2563" มายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป